U!REKA wil EU-European universities-aanvraag indienen

24 jul 2019 10:25 | Afdeling Communicatie

Zodra de richtlijnen bekend zijn, wil het samenwerkingsplatform U!REKA deelnemen aan de tweede pilot van de 'European Universities' in 2020. Dit is een subsidiefonds voor samenwerkende Europese hogescholen en universiteiten met als doel om een nieuwe generatie Europese studenten op te leiden.

The Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA) is een Europees samenwerkingsverband van hogescholen waar de HvA deel van uitmaakt, dat in 2020 opnieuw gaat dingen naar co-financiering voor de pilot van het European Universities-netwerk van de Europese Commissie (EC). Het eerste voorstel, dat U!REKA in februari 2019 indiende, is buiten de gehonoreerde aanvragen geëindigd. Dat heeft de EC begin juli bekend gemaakt.

European Universities

In het kader van het proefproject, dat uit het Erasmus+-programma van de Europese Commissie wordt gefinancierd, werken Europese hogescholen en universiteiten samen om het hoger onderwijs van de toekomst te creëren. Het doel is om een nieuwe generatie creatieve Europeanen over taal-, vak- en landsgrenzen heen aan de grote maatschappelijke uitdagingen te laten samenwerken en om het tekort aan vaardigheden waarmee Europa kampt, te verhelpen.

Deze doelstellingen sluiten naadloos aan bij alle partners van U!REKA en bieden hun een unieke mogelijkheid om voortrekkers te worden in de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa.

17 van 54 gehonoreerd

Van de 54 aanmeldingen voor het European Universities-project zijn 17 consortia geselecteerd voor subsidie. U!REKA feliciteert de kennisinstellingen die geselecteerd zijn voor de eerste pilot.

De aanvraag van U!REKA verwierf 78 punten. Om voor de subsidie in de aanmerking te komen, hadden dat er 81 moeten zijn. De kwaliteit van het U!REKA-voorstel werd geprezen door de beoordelingscommissie. Het evaluatierapport biedt duidelijke aanknopingspunten en suggesties om een nieuwe aanmelding in te dienen en benadrukt de innovatieve ideeën. De stuurgroep van U!REKA heeft daarom besloten om deel te nemen aan de tweede call van het European Universities-initiatief van 2020. U!REKA is in afwachting van de criteria voor deze call.

U!REKA consortium

U!REKA is een netwerk van zes Europese hoger onderwijsinstellingen dat in 2016 is opgericht en bestaat uit de Hogeschool van Amsterdam, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki en de Hogeschool Gent.