Hogeschool van Amsterdam

1,3 miljoen subsidie voor HvA-onderzoek in nieuwe duurzame wijk

Project Atelier moet kennis en lesmateriaal opleveren rond energietransitie in de stad

17 mei 2019 00:00 | Afdeling Communicatie

Amsterdam heeft een Europese subsidie gekregen voor het realiseren van een ‘energiepositieve wijk’ in Buiksloterham. Hiervan gaat 1,3 miljoen euro naar onderzoeksprogramma’s van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De energieneutrale wijk is al een bekend fenomeen. Dit project gaat een stap verder door een wijk te ontwikkelen waar meer duurzame energie wordt opgewekt dan verbruikt.

In het Europese project, met de naam ATELIER, trekt Amsterdam samen op met de Spaanse stad Bilbao. Beide steden gaan wijken ontwikkelen met een lokale energiemarkt waar bewoners energie kunnen verhandelen die zij zelf duurzaam hebben opgewekt en niet gebruiken. In Amsterdam-Noord krijgt de nieuwe wijk ook een verzamelpunt voor elektrisch deelvervoer.

Uitrol in Europa

De HvA is betrokken als kennispartner. Onderzoekers van verschillende onderzoeksprogramma’s maken met toegepast onderzoek inzichtelijk welke technologieën effectief en efficiënt bijdragen aan deze energieleverende wijken en hoe verschillende betrokken partijen dit binnen een bepaald gebied kunnen realiseren. De onderzoeksresultaten worden geëvalueerd en er komen aanbevelingen voor uitrol en implementatie in andere Europese steden.

In totaal krijgt ATELIER een subsidie van 19,5 miljoen euro uit het Europese Horizon2020-programma. Daarvan zal 9 miljoen euro worden besteed in Amsterdam.

Slimme steden

Het project bouwt voort op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen de HvA Smart City Academy. Hier wordt vanuit de HvA-speerpunten Urban Management, Urban Technology en Ondernemerschap samengewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek op het gebied van slimme steden.

Naast de technologische mogelijkheden richt de aandacht zich bijvoorbeeld ook op nieuwe vormen van burgerparticipatie en effectieve business modellen.

Lector Robert van den Hoed (Energie en Innovatie): “Dit project betekent een mooie kans voor de HvA om vanuit al onze onderzoeksprogramma’s onze kennis en kunde in stedelijke thema’s te bundelen en te benutten. In het project leggen we bovendien de link naar ons onderwijs. Bijvoorbeeld door studenten te laten participeren in het onderzoek. Maar ook door studiemateriaal te ontwikkelen op basis van de inzichten.”

Lector Willem van Winden (Urban Economic Innovation): ‘Zo gaan we bijvoorbeeld strategieën ontwikkelen voor de opschaling en replicatie van deze wijken. En zetten we training- en coachingtrajecten op voor professionals en studenten.”

Het lectoraat Energie en Innovatie
Het lectoraat Urban Economic Innovation
Het lectoraat Urban Analytics
De opleiding Toegepaste Psychologie
De Smart City Academy

De gemeente Amsterdam coördineert het project en voert, samen met de gemeente Bilbao, de demonstratieprojecten uit. Spaanse, Europese en Nederlandse kennisinstituten monitoren en evalueren de resultaten. Naast de HvA zijn dit o.a. TNO, DNV GL, Tecnalia, Cartif en het Paul Scherrer Institute. De zogenaamde Follower Cities zullen de resultaten repliceren. Dit zijn Boedapest, Matosinhos, Riga, Kopenhagen, Bratislava and Krakau. Andere partners zorgen voor de externe communicatie en het betrekken van alle betrokken partijen, o.a.de bewoners en lokale bedrijven (De Waag, Steinbeis).