Hogeschool van Amsterdam

Afgestudeerde HvA-studenten snel aan het werk

15 apr 2019 09:09 | Afdeling Communicatie

89 procent van de afgestudeerden van de Hogeschool van Amsterdam vindt binnen drie maanden werk. Dat is drie procent meer dan vorig jaar, zo blijkt uit de HBO-monitor. Dit is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers, anderhalf jaar na diplomering.

De afgestudeerden zijn meer dan vorig jaar van mening dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt (58 procent) en kijken neutraal of met (grote) tevredenheid terug op hun opleiding aan de HvA (89 procent).

Hoge eisen

De beroepspraktijk van de grote stad stelt hoge eisen aan onze afgestudeerden en daarmee ook aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heeft de HvA in 2015 de ambitie geformuleerd dat in 2020 minimaal 85 procent van de afgestudeerden binnen drie maanden een baan heeft gevonden. Dat percentage wordt sinds vorig jaar behaald.

Waardering

De HBO-monitor geeft inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.