Hogeschool van Amsterdam

HvA solidair met actievoerders

14 mrt 2019 16:15 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam deelt de zorgen van de deelnemers aan de landelijke onderwijsstaking die op vrijdag 15 maart plaatsvindt. Tegelijkertijd is de HvA van mening dat een stakingsdag voor het hbo niet het geëigende middel is.

De HvA neemt de problemen in het onderwijs serieus. De werkdruk is op sommige plekken te hoog. Daarom zijn er bij de HvA sinds 2017 maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen. De groepsgrootte wordt beperkt tot maximaal 25 studenten. Jonge docenten krijgen extra begeleiding en teams krijgen tools om werkdrukproblemen te verminderen.

De eisen van de bonden die specifiek op het hbo zijn gericht, betreffen vooral salaris. Er is echter een lopende cao en er bestaat geen conflict tussen werkgevers en bonden. Daarom stelt de HvA zich op het standpunt dat een stakingsdag voor het hbo niet het geëigende middel is. Het staat medewerkers en studenten uiteraard vrij om aan de acties op 15 maart deel te nemen. Medewerkers die dat willen doen en onderwijsverplichtingen hebben, moeten wel even overleggen met hun teamleider. Studenten die actie willen voeren en van wie aanwezigheid verwacht wordt op de HvA, kunnen contact opnemen met hun opleiding.