Gedragscode promotie-en kennismakingstijd studentenverenigingen

6 feb 2019 13:50 | Afdeling Communicatie

De Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) de gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam’ voor 2019 vastgesteld.

Namens de drie Colleges van Bestuur ondertekenden Geert ten Dam (bestuursvoorzitter UvA), Vinod Subramaniam (rector magnificus VU) en Geleyn Meijer (rector HvA) de code op dinsdag 5 februari, samen met AkvV-praeses Thom Poorthuis.

In het document zijn afspraken vastgelegd over de gang van zaken tijdens de kennismakingstijd van de studentenverenigingen. Het gaat om normen en waarden waar iedereen van de 25 door de AKvV vertegenwoordigde verenigingen zich aan dient te houden. De nieuwe gedragscode vervangt die van 2018. Ten opzichte van vorig jaar zijn er paar wijzigingen, waaronder uitbreiding van de meldingsplicht wat betreft incidenten naar het gehele academische jaar.