Hogeschool van Amsterdam

Strips, dansjes en verhalen om onderzoek te presenteren

Onderzoeksdag HvA 2019

31 jan 2019 14:08 | Afdeling Communicatie

Stripfanaten opgelet: ook strips kunnen een rol spelen in communicatie over onderzoek. Dat zei Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie, columnist en zelf maker van fotostrips op de HvA-onderzoeksdag op 28 januari. Een ‘krankzinnige vorm van wetenschapscommunicatie’ noemt zij het.

Ionica Smeets was uitgenodigd om te vertellen over manieren waarop de HvA resultaten van onderzoek nog beter kan verspreiden en het begrip erover kan vergroten. Naast de voor de hand liggende vormen zoals het schrijven van een artikel of het geven van een lezing somde ze een reeks meer creatieve manieren op. Te denken valt aan samenwerking met musea, het vormen van een burgerjury en citizen science. Citizen science laat burgers gegevens aanleveren om bepaalde trends in beeld te brengen, bijvoorbeeld een griepgolf. De leukste voorbeelden van Smeets bestonden uit een filmpje van een scheikundige die zijn promotieonderzoek in een dans had vertaald en uit de kracht van het gebruik van verhalen. Dat lichtte ze toe met een filmpje van de Amerikaanse auteur Kurt Vonnegut die uitlegde hoe een relatief eenvoudige verhaalstructuur (iemand raakt in de problemen en komt er weer uit) mensen blijft boeien.

Groep burgers

Smeets’ presentatie was voorafgegaan door een introductie op de eerste HvA-onderzoeksdag van dr. Geleyn Meijer, rector van de HvA. Hij schetste de manieren waarop praktijkgericht onderzoek tot stand komt. De meest traditionele manier is die, waarin het beginpunt in de maatschappij ligt. Een bedrijf of instelling heeft een vraagstuk en legt dat voor aan een hogeschool. Die onderzoekt de vraag en levert het antwoord aan de vragende partij.

De verschuiving die nu plaatsvindt, is dat de vragende partij steeds vaker bestaat uit een groep burgers. En dat de hogeschool samen met andere partijen (bedrijven, gemeenten) werkt aan een vraagstuk. Met name in de duurzaamheid is dat zichtbaar. Aan de hand van deze ontwikkelingen zou de HvA zich de vraag moeten stellen welke rol zij wil spelen in deze zogenoemde open innovatiesystemen 2.0.

Awards

Aan het einde van de ochtend werden de Research Awards uitgereikt voor het beste HvA-onderzoek en beste bachelor- en mastereindwerk. Het middagprogramma bestond uit workshops voor onderzoekers, over onder andere subsidies, hoe om te gaan met de privacy van onderzoeksresultaten, intellectueel eigendom en hoe je onderzoek in de media te krijgen.

Onderzoekers van de HvA werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vragen en problemen uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan.