Hogeschool van Amsterdam

HvA in de Stad: meer dan 300 projecten op de kaart

10 dec 2018 16:35 | Afdeling Communicatie

Minder armoede bij bewoners? Schone bevoorrading van winkels? Nieuwe materialen voor duurzaam bouwen? Samenwerken aan de gezondste wijk van de stad? Langer thuis wonen als je ouder bent? In meer dan 300 projecten werken onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam samen met partners aan oplossingen voor vragen van de stad. Wil je weten waar? Kijk dan nu op de online kaart HvA in de Stad.

De webtool HvA in de Stad brengt alle onderwijs- en onderzoeksprojecten die zich afspelen in de stad in kaart. We kijken twee jaar terug en één jaar vooruit. De kaart geeft inzicht in de manier waarop de HvA werkt en is een startpunt voor onderlinge samenwerking. Kijk, ontdek, deel en doe mee met HvA in de Stad!

De Hogeschool van Amsterdam is een kennisinstelling die met haar onderwijs en onderzoek oplossingen zoekt voor vragen van de stad en de regio. Studenten benutten de stad als leeromgeving en experimenteren met nieuwe kennis. Onderzoekers werken met partners in de stad aan praktijkgericht onderzoek naar innovaties in de beroepspraktijk.

Vragen over de kaart? Neem contact op met Ragini Fit, hvaindestad@hva.nl.