Hogeschool van Amsterdam

Minister verdiept zich in HvA-onderzoek

Bezoek Van Engelshoven luidt Weekend van de Wetenschap in

3 okt 2018 10:53 | Afdeling Communicatie

Er is steeds meer politieke belangstelling voor praktijkgericht onderzoek. In aanloop naar het Weekend van de Wetenschap bezocht minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs, cultuur en wetenschap) afgelopen maandag de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daar ging ze met studenten en onderzoekers in gesprek over de meerwaarde van dit type onderzoek.

De minister toonde bijzondere interesse voor het Amsterdamse experiment met de bijstand, waarbij HvA-onderzoekers en studenten nauw betrokken zijn. Als oud-wethouder was Van Engelshoven (D66) vooral ook benieuwd naar de samenwerking met de gemeente.

Tijdens de proef, die duidelijk moet maken welk beleid het meest effectief is om bijstandsgerechtigden naar werk te leiden, worden de regels van de bijstand eenmalig opgerekt. Amsterdam wijkt daarin af van een landelijk experiment met een vorm van basisinkomen.

HvA-lector Martha Meerman (gedifferentieerd HRM) legde de minister uit hoe haar onderzoeksgroep te werk is gegaan binnen de kaders die de gemeente stelde. "We moesten iedereen gelijk behandelen, en konden dus niet een deel een basisinkomen geven en een andere groep niet. Maar omdat de hele groep tot maximaal 200 euro maandelijks mag bijverdienen, hebben zich heel veel mensen aangemeld. Dat is voor onderzoekers natuurlijk heerlijk," aldus Meerman.

Vrijheid

De HvA onderzoekt waar mensen het meeste baat bij hebben; zijn dat meer regels of juist meer vrijheid. Daarvoor worden 750 bijstandsgerechtigden vier jaar lang gevolgd. Ook de zogenoemde klantmanagers van de gemeente, die deze mensen ofwel meer moeten begeleiden ofwel meer zelfregie moeten geven, worden getraind door de HvA. Daarnaast zijn 25 studenten en 5 onderzoekers begonnen met het afnemen van enquêtes. Maar de komende drie jaar zullen er steeds nieuwe studenten vanuit verschillende studierichtingen worden betrokken bij de interviews.

"Dat zijn niet de makkelijkste gesprekken", weet docent-onderzoeker Mathieu Portielje. "Je moet wel affiniteit met het onderwerp hebben en feeling met de doelgroep. Maar het is heel mooi om te zien met welke verhalen studenten terug komen. Ze leren er verschrikkelijk veel van.”

Dat kan Mariska Verwey beamen. Ze studeerde onlangs af op het bijstandsexperiment bij de opleiding Bedrijfskunde. "Ik ben echt anders gaan kijken naar de doelgroep. Sommigen zitten al 18 jaar in de bijstand, dat zijn heftige verhalen."

Wens

Minister Van Engelshoven vindt het een mooi experiment. "In een blijvende relatie met de gemeente is heel veel te halen. Ik weet uit ervaring hoeveel beleidsvragen daar leven die heel goed naar een onderzoeksvraag te vertalen zijn." Ze sprak nog wel de wens uit dat opgedane inzichten ook gedeeld worden met andere steden. Rector Geleyn Meijer bevestigde dat die netwerken voor kennisdeling er zijn.

Lector Martha Meerman (links) legt uit wat het bijstandsexperiment beoogt. Naast haar docent-onderzoeker Mathieu Portielje Foto: Dingena Mol