Hogeschool van Amsterdam

HvA zet belangrijke stap naar inclusiever personeelsbestand

10 okt 2018 13:11 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is begonnen met het werven van 40 trainees met biculturele achtergrond. Samen met deze ‘young professionals’ wil de HvA een brug slaan naar de studentenpopulatie. De nieuwe medewerkers moeten uiteindelijk uitgroeien tot volleerd docent-onderzoeker.

Met het traineeprogramma heeft de HvA een tweeledig doel voor ogen. Enerzijds wil de kennisinstelling zich inzetten om het studiesucces van studenten te vergroten. Dit doen we door beter in te spelen op de hulpbehoeften van nieuwe studenten bij de start van hun opleiding. Anderzijds wil de HvA met haar diversiteitsbeleid een veilige en herkenbare omgeving bieden voor zowel medewerkers als studenten.

De veertig trainees worden klaargestoomd om vanaf volgend jaar een belangrijke rol te vervullen als aanspreekpunt voor nieuwe studenten in de eerste honderd dagen van hun studie. Daarnaast krijgen ze de kans zich in een meerjarig programma te ontwikkelen tot docent-onderzoeker met een vaste aanstelling. Allen hebben al succesvol een opleiding aan de HvA afgerond en relevante werkervaring opgedaan. Binnen het traineeship krijgen ze bovendien de mogelijkheid een master af te ronden.

De HvA is een regionale emancipatiemotor en opereert in voortdurende wisselwerking met individuen, instellingen, organisaties en bedrijven in de stad. Naast het opleiden tot de beroepspraktijk is de HvA ook een kennisinstelling waar in de vorm van co-creatie - studenten-onderwijs-werkveld - grootstedelijke vraagstukken worden opgelost. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat in alle lagen van de kennisinstelling de samenstelling van het personeel een afspiegeling is van de studenten, de maatschappij en de stad.