Hogeschool van Amsterdam

HvA start samen met partners traject schuldhulpverlening

17 okt 2018 11:23 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam start met de Hanzehogeschool en Saxion in het voorjaar van 2019 een traject voor schuldhulpverlening. Ook het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht werkt mee.

De wens om een dergelijke opleiding aan te bieden was er al langer, vertelt Radboud Dam, programmamanager leven lang leren van de HvA, die penvoerder is van het project. 'Al langere tijd hebben wij de intentie om samen praktijkvraagstukken vanuit deze sector op te pakken, en een regio-overstijgend aanbod te creëren. Ook vanuit de branche zelf is er een duidelijke wens om vakmensen verder te bekwamen in deze lastige problematiek.'

De schuldhulpverlening is een complex en interdisciplinair veld waar onder meer psychologische en juridische kennis moeten worden gecombineerd. Het doel van de opleiding  is om deelnemers met de nieuwste inzichten uit verschillende velden in aanraking te laten komen. 'Er is grote behoefte aan meer senior vakmensen in dit veld, die professioneel leider kunnen zijn binnen hun gebied.' Geen manager, zo benadrukt Dam, maar iemand die zich binnen het primaire proces ontwikkelt en collega’s verder helpt.

Stimuleringsfonds Schouders Eronder

Hogescholen wisselden al langer ervaringen en inzichten met elkaar uit op het gebied van schulden. Het landelijke programma Schouders Eronder, een stimuleringsfonds gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schept nu de gunstige omstandigheden om de opleiding van de grond te krijgen. Zo wordt de ontwikkeling ervan betaald vanuit het fonds, en kunnen deelnemers tegen een sterk gereduceerd tarief meedoen.

Dit artikel is bewerkt en met toestemming overgenomen van ScienceGuide.nl