Hogeschool van Amsterdam

HvA werkt aan verminderen eenzaamheid in stad

27 sep 2018 12:18 | Afdeling Communicatie

Vandaag, 27 september start de landelijke week van de eenzaamheid. In Amsterdam voelen meer dan 80.000 inwoners zich ernstig eenzaam. En dat beïnvloedt hun deelname aan de samenleving én hun gezondheid. De HvA helpt op allerlei terreinen mee om die eenzaamheid tegen te gaan. Vier voorbeelden:

Voorbeeld 1: Kennisalliantie Eenzaamheid

De HvA bundelt haar kennis op plekken waar de behoefte het grootst is. Begin dit jaar heeft de HvA Amsterdam aangeboden het vraagstuk rond eenzaamheid aan te pakken, in samenwerking met VU, VoorUit en stadsdeel Nieuw-West. Dit heeft vorm gekregen in de Kennisalliantie Eenzaamheid, waarin docenten, studenten en onderzoekers elkaar regelmatig ontmoeten en samenwerken aan dit taaie vraagstuk.

Voorbeeld 2: Expertises delen

In het kader van de week van de eenzaamheid organiseert BOOT voor alle studenten die aan het thema gezondheid werken in de stad een inspiratiesessie. Vanuit vier BOOT-locaties pakken studenten van de opleidingen Voeding en Diëtetiek, Ergotherapie, Oefentherapie Mensendieck en de internationale minor Global Health in interdisciplinaire teams het vraagstuk rond eenzaamheid aan.

Voorbeeld 3: Eenzaamheid als onderliggende oorzaak

In 2016 startte het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd met een onderzoek naar de participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblematiek. Het bleek dat het ervaren van een gebrek aan sociale steun en eenzaamheid de participatie van deze mensen belemmert. Op dit moment zijn onderzoekers van de HvA en de werkplaats Sociaal Domein samen met professionals èn jong-volwassenen bezig om interventies te ontwikkelen gericht op het ervaren van sociale steun en het verminderen van eenzaamheid.

Voorbeeld 4: Jong en oud samen tegen eenzaamheid

Stichting SeniorenStudent koppelde in 2015 en 2016 meer dan 100 ouderen en studenten aan elkaar. Deze Amsterdammers werden op basis van gedeelde interesses met elkaar in contact gebracht en trokken een aantal uur per maand met elkaar op. Wat draagt deze interventie bij aan vermindering eenzaamheid ouderen? Het lectoraat Community Care onderzoekt de effectiviteit aan de hand van gesprekken met senior-student koppels, observaties en vragenlijsten.

Neem voor vragen contact op met Fenna Wichers, f.m.wichers@hva.nl, coördinator kennisalliantie Eenzaamheid.