Hogeschool van Amsterdam

HvA zet met Asito stap in inclusief werkgeverschap

Jongere met afstand tot de arbeidsmarkt krijgt steuntje in de rug

19 sep 2018 15:08 | Afdeling Communicatie

Acht praktijkschoolstudenten gaan stage lopen bij de afdeling facility services van de Hogeschool van Amsterdam. Dat is de uitkomst van de samenwerking tussen de HvA en Asito, het bedrijf dat al acht jaar zorgt voor de schoonmaak van de HvA-gebouwen. Met deze overeenkomst geeft de HvA invulling aan het inclusief werkgeverschap.

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs is het niet makkelijk om een stageplaats te vinden, weet Irmgard van Genderen, contractmanager bij de HvA. Maar juist voor deze groep is het belangrijk om in de praktijk competenties en vaardigheden te leren die nodig zijn voor een basiskwalificatie om überhaupt te kunnen starten op de arbeidsmarkt.

De HvA ziet het als haar taak om als onderwijsinstelling niet alleen eigen studenten, maar ook andere doelgroepen op te leiden. Daarvoor heeft het de samenwerking gezocht met Asito, dat in februari 2018 de Award Diversiteit in Bedrijf won. Ook de gemeente Amsterdam is bij dit initiatief betrokken. De gemeente brengt bedrijven en jongeren uit het praktijkonderwijs samen. 

School

De leerlingen lopen drie dagen in de week stage bij de HvA en krijgen daar één dag per week schoonmaakvakopleidingen. Deze worden verzorgd door Asito. Daarnaast gaan ze een dag per week naar hun eigen school.

De stagiairs krijgen extra taken die "helpen bij de beleving van de ruimte", legt Van Genderen uit. "Het is niet de bedoeling dat de praktijkschoolleerlingen onze reguliere schoonmaakmedewerkers verdringen." Om dat te voorkomen heeft de  HvA extra dienstverlening ingekocht bij Asito. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld om een stagebegeleider in te huren. 

Vertrouwen

Het streven is dat de leerlingen aan het einde van hun stage, in juni 2019, minimaal de basiscertificering hebben gehaald om aan de slag te kunnen als schoonmaakmedewerker, maar vooral dat ze het vertrouwen hebben gekregen dat zij mee kunnen draaien in het reguliere arbeidsproces.

Afstand

Eerder ging de HvA een samenwerkingsverband aan met Pantar, het grootste leer-werkbedrijf voor de regio Amsterdam. Meerdere jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt vonden toen een leer-werkplek bij de HvA.

 

Lees meer over werken bij de HvA