Hogeschool van Amsterdam

Ouderen niet bewust van gevaren medicijngebruik bij hitte

Ook bij zorgverleners blinde vlek voor combinatie medicijnen en warmte

25 jul 2018 11:17 | Afdeling Communicatie

Thuiswonende ouderen lopen tijdens warme dagen een onnodig risico, omdat zij door zorgverleners niet gewaarschuwd worden voor de effecten van medicijngebruik. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “Ze weten niet dat veel medicijnen een vochtafdrijvend effect hebben, maar het probleem is vooral dat niemand ze dat vertelt,” zegt Rick Kwekkeboom, lector Community Care.

Onderzoekers en studenten van de HvA zijn in Amsterdam-Noord bezig met de ontwikkeling van een lokaal hitteplan, het eerste in de regio Amsterdam. Dat is nodig omdat tijdens een hitteperiode de aandacht nu vooral gaat naar zorginstellingen en professionele zorgverleners, terwijl er nog veel winst te boeken valt in de informele zorg en bij lokale ketenpartners, zoals apothekers.

Medicijnkastje

“Is het warm dan krijgen vooral ouderen in verzorgingscentra extra aandacht, maar daar zit het probleem niet”, zegt Rick Kwekkeboom, lector Community Care. “Juist ouderen die thuis wonen vormen een risico. Daar komt misschien 1 of 2 keer per week iemand over de vloer, maar die letten niet op wat er in het medicijnkastje staat.”

De HvA is daarom met lokale partners, zoals de GGD en het Rode Kruis, bezig om een bewustwordingscampagne op te zetten. Die is speciaal gericht op primair zorgverleners zoals wijkverpleging en thuiszorg, maar ook op apothekers. “Veel ouderen hebben een herhaalrecept dat eens in de zoveel maanden zonder nadenken wordt afgegeven. Het zou al veel schelen als daar iemand oplet en wijst op de gevaren in de zomermaanden”, aldus Kwekkeboom.

Risicogroep

Studenten van de HvA hebben in de wijk interviews gehouden met zelfstandig wonende ouderen om meer te weten te komen over de kennis van kwetsbare burgers over de gevolgen van hitte. In een volgende fase worden ook hulpverleners en buurtbewoners geïnterviewd. Uiteindelijke doel is om gezondheidseffecten door hitte te voorkomen. Ouderen (vooral 75+) vormen de grootste risicogroep voor hitte gerelateerde gezondheidsklachten. Vandaar dat gekozen is voor Amsterdam-Noord, waar relatief veel ouderen zelfstandig wonen. Maar als het om de combinatie medicijngebruik en hitte gaat, lopen ook jongeren een risico, benadrukt Kwekkeboom.

Doden

Bij de hittegolf van 2006 vielen 1000 extra doden in Nederland. Om onnodige sterfte tijdens een hitteperiode te voorkomen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2007 een Nationaal Hitteplan opgezet. Het doel van het Nationaal Hitteplan is het tijdig attenderen van instellingen, zorgverleners en vrijwilligers op een periode van aanhoudende hitte, zodat zij maatregelen kunnen nemen om goede zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid ook tijdens de hitte te verlenen en gezondheidsrisico’s van aanhoudende hitte te beheersen.