Hogeschool van Amsterdam

Ruben Neuhaus nieuwe studentassessor HvA

3 jul 2018 12:00 | Afdeling Communicatie

Met ingang van 1 september 2018 is HvA-student Ruben Neuhaus de nieuwe studentassessor. Dit heeft het College van Bestuur (CvB) bekendgemaakt.

Neuhaus volgt Marco Kloek op, die deze functie in het studiejaar 2017 – 2018 invulde. De studentassessor wordt aangesteld om het CvB vanuit studentenperspectief adviseren over alle onderwerpen die ter tafel komen. De aanstelling van Ruben Neuhaus tot studentassessor heeft plaatsgevonden via een benoemingsadviescommissie bestaande uit zowel leden van de Raad van Toezicht, van het CvB als van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Sterk betrokken

Ruben Neuhaus (23) studeert sinds 2013 HBO-rechten aan de HvA. Daarnaast is hij sterk betrokken op het gebied van studentenparticipatie. Dat blijkt uit de verschillende functies die hij heeft uitgevoerd. Tijdens zijn studie is hij bestuurslid geweest bij de studievereniging JuristA (HBO-rechten). Daarnaast is hij vicevoorzitter geweest van de ASVA Studentenunie. Daar was hij onder andere verantwoordelijk voor personeel en organisatie, diversiteit, studieverenigingen hbo, secretariaat en docent van het jaar HvA/UvA. Binnen de HvA is Ruben werkzaam bij studentenzaken en heeft hij voor het programma studentengagement verschillende dingen georganiseerd, waaronder de participatiedag.

Enthousiast

CvB-voorzitter Huib de Jong is enthousiast over de studentenassessor én de benoeming van Ruben Neuhaus: ‘Met een studentenassessor hebben we ook op CvB-niveau studentenparticipatie. Marco Kloek heeft aangetoond dat via een studentenassessor de ideeën en meningen van studenten nog meer onderdeel van de besluitvorming van de HvA worden. Dat is ontzettend belangrijk’. Over Neuhaus zegt hij: ‘We hebben Ruben leren kennen als een gedreven, ambitieuze en zeer geïnteresseerde student die uitstekend verbinding kan leggen tussen studenten in al hun diversiteit en het bestuur. Het CvB ziet uit naar zijn komst.’