Hogeschool van Amsterdam

Ethische commissie onderzoek van de HvA gaat van start

10 jul 2018 16:16 | Afdeling Communicatie

Met de benoeming van een voorzitter en de leden is de oprichting van de Ethische Commissie Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam een feit. Deze commissie is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat al het onderzoek van HvA-studenten en -medewerkers ethisch verantwoord is. De HvA is een van de eerste hogescholen die deze commissie instelt.

De voorzitter van de ethische commissie is Ietje Veldman, voormalig decaan van de faculteit Onderwijs en Opvoeding. Iedere faculteit levert een lid. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de organisatie en kwaliteitsbewaking van onderzoek, en beoordeelt onderzoeksvoorstellen op ethische aspecten en op wetenschappelijke kwaliteit. Vanzelfsprekend toetst de commissie ook of gegevens worden opgeslagen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast adviseert zij medewerkers en studenten die betrokken zijn bij onderzoek over de ethische aspecten van hun onderzoeksvoorstellen. De commissie behandelt individuele onderzoeksvoorstellen en brengt daartoe gevraagd advies uit.

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Naast de Ethische Commissie is er ook een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit ingevoerd, met een Commissie Wetenschappelijke Integriteit en een vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Zij zullen klachten over schending van de wetenschappelijke integriteit bij onderzoek van de HvA afhandelen danwel erover adviseren en bemiddelen.

Louis Tavecchio, emeritus lector van de HvA en emeritus hoogleraar pedagogiek van de UvA is benoemd tot vertrouwenspersoon. De leden van de commissie zijn Peter Apers, emeritus hoogleraar van de Universiteit Twente en tevens voorzitter, en de HvA-lectoren Arnt Mein en Martha Meerman.

Zorgplicht

Met de instelling van de Ethische Commissie Onderzoek en de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit voldoet de HvA aan een belangrijke zorgplicht uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, die op 1 oktober 2018 van kracht wordt.