Hogeschool van Amsterdam

HvA-studenten geven opleiding goede voldoende

28 jun 2018 08:09 | Afdeling Communicatie

Bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 geven HvA-studenten hun opleiding gemiddeld een 3,74 op een schaal van 1-5. Van de HvA-studenten heeft 32,8 procent de enquête ingevuld. Hiervan geeft 67,9 procent aan (zeer) tevreden te zijn over de opleiding.

De NSE levert belangrijke en betrouwbare informatie op over zaken waar studenten wel of niet tevreden over zijn. Op basis van deze informatie kunnen opleidingen het onderwijs nog beter maken. Studenttevredenheid is één van de drie prestatie-indicatoren voor de ontwikkeling van het onderwijs van de HvA. Studiesucces en de aansluiting op de arbeidsmarkt (gemeten met de HBO-monitor) zijn de andere twee. Het percentage studenten dat hun opleiding na vier jaar heeft afgerond is in 2017 gestegen tot 62, terwijl meer dan 86 procent van de afgestudeerden binnen drie maanden na afstuderen een baan heeft gevonden.

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de verbeterpunten van 2017: studierooster, internationalisering en informatievoorziening. Deze thema’s zijn dit jaar significant hoger beoordeeld. Studenten zijn ook meer tevreden over de communicatie over roosters.