Hogeschool van Amsterdam

HvA feliciteert Thom de Graaf

22 jun 2018 15:21 | Afdeling Communicatie

Vanmiddag is bekend geworden dat Thom de Graaf is benoemd tot vicepresident van de Raad van State, het onafhankelijke adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van Nederland.

De Graaf is sinds 2012 voorzitter van de Vereniging Hogescholen, waar de HvA ook lid van is. Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur: ‘Namens de HvA wil ik Thom van harte feliciteren met deze prachtige benoeming. Tegelijkertijd wil ik onze erkentelijkheid uitspreken voor zijn tomeloze inzet voor de hogescholen en het hoger onderwijs in Nederland. We zijn Thom veel dank verschuldigd, onder meer voor het sectorakkoord dat recentelijk is afgesloten met de minister van OCW’.

 

Vereniging Hogescholen feliciteert Thom de Graaf