Hogeschool van Amsterdam

Henno Theisens nieuw lid Raad van Toezicht HvA

25 mei 2018 13:00 | Afdeling Communicatie

Met ingang van 1 juni 2018 is dr. Henno Theisens benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij zal vanuit zijn deskundigheid op het gebied van governance en management van onderwijs een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

Henno Theisens (1973) promoveerde in 2004 aan de Universiteit Twente op een vergelijkend onderzoek naar beleidsverandering in het Hoger Onderwijs in Nederland en Engeland. Hij is sinds 2012 lector Public Governance aan De Haagse Hogeschool. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar complexe governance vraagstukken in de publieke sector, in het bijzonder binnen het onderwijs. Hij is bovendien leading lector van het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld en verantwoordelijk voor de programmering en kwaliteit van onderzoek op dit platform waarop tien lectoraten en vier faculteiten samenwerken. Hij is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College en regelmatig lid van adviesraden en commissies.

Met de komst van Henno Theisens is de Raad van Toezicht weer volledig. De vacature ontstond na het vertrek van Elisabeth Minnemann die bestuurder werd van de NHTV Breda. Naast Theisens bestaat de raad uit Rinse de Jong, Valerie Frissen, Ron de Mos en Marleen Barth (voorzitter). De Raad van Toezicht is zeer verheugd over de komst van Henno Theisens met zijn ideeën over de kansen en uitdagingen in het hoger onderwijs.

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en benoemt en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Hogeschool van Amsterdam. De leden van de RvT worden via coöptatie benoemd, waarbij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) adviesrecht heeft op het profiel en een draagvlakgesprek bij benoeming. Eén lid van de RvT wordt benoemd op voordracht van de CMR.

De CMR heeft positief gereageerd op het draagvlakgesprek met Henno Theisens.