Hogeschool van Amsterdam

Uitdagend toekomstperspectief voor HvA op Onderwijsconferentie

12 apr 2018 18:07 | Afdeling Communicatie

‘Aandacht voor aandacht’, was een van de opmerkelijke adviezen van keynotespreker Peter Ros aan docenten en andere onderwijsmakers van de Hogeschool van Amsterdam. De effecten van technologische ontwikkelingen zijn voor niemand te vermijden, maar het persoonlijk contact blijft daarbij cruciaal, zo betoogde hij. Ros deed zijn uitspraken op de jaarlijkse HvA Onderwijsconferentie 2018, waarvan het plenaire ochtendprogramma vandaag plaatsvond in het DelaMar-theater.

Peter Ros, digitaal filosoof, ondernemer en strateeg, schetste de fase waarin de maatschappij zich in technologische zin bevindt. Grote bedrijven maken plaats voor netwerkorganisaties, waarbij informatie veel sneller wordt verspreid en onderweg ook nog verbeterd wordt, zoals op Wikipedia. Doordat technologie steeds goedkoper wordt, zal het op termijn meer altruïstisch worden ingezet. Wel stelt de overvloed aan informatie via internet en apps gebruikers voor lastige keuzes. Zijn advies voor het onderwijs in dit snel bewegende landschap luidde, naast het al aangehaalde aandacht voor aandacht, om meer te creëren in plaats van te controleren en om te werken met bestaande mogelijkheden (easycratisch organiseren), een manier van werken waar bedrijven als Airbnb en Uber groot mee zijn geworden. 

Verdwijnende banen

Voor Peter Ros aan het woord kwam, had HvA-voorzitter Huib de Jong in zijn speech al geschetst welke gevolgen de technologische ontwikkelingen hebben voor de arbeidsmarkt in en rond Amsterdam. ‘Je schrikt je rot’, zei hij. Er zijn 120.000 Amsterdammers bijgekomen, terwijl het aantal banen daalt door robotisering en automatisering. 75.000 banen zijn al verdwenen, naar verwachting gebeurt dat met nog 400.000 banen. Daar komt bij dat biculturele afgestudeerden het lastiger hebben dan anderen om aan de slag te gaan. Onderwerpen waar de HvA aandacht aan moet en wil besteden. Ook ging De Jong in op het startschot voor nieuwe prestatieafspraken, waarbij de hogeronderwijsinstellingen meer vrijheid van het ministerie van OCW hebben gekregen dan eerder bij de prestatieafspraken 2012-2016. De Jong wil dat vertrouwen doorgeven aan faculteiten en de afspraken bottom-up gaan vormgeven.

Ecologisch systeem

De tweede keynotespreker van de ochtend, Gerda van Dijk, ging in op toekomstgericht onderwijzen in relatie tot organisatiecultuur. De hoogleraar en zelfstandig consulent betoogde dat het ecologisch systeem van geboorte, groei, ontwikkeling en dood een voorbeeld kan zijn voor organisatieveranderingen, vanwege de circulaire relaties. Deze visie staat haaks op traditionele ontwikkelingsmodellen, die doorgaans uitgaan van groei, van groter en van meer.

Van kleine enthousiaste start ups met alleen oog voor dat zojuist ontdekte gat in de markt gaat een bedrijf groeien en zich professionaliseren. Na gestage groei kunnen door arrogantie de buitenwereld en de behoeften van klanten steeds verder uit beeld raken tot er in de laatste fase een gezapige organisatie is ontstaan waarin mensen alleen nog oog hebben voor hun eigen positie. Dit komt eerder voor bij publieke organisaties dan bij bedrijven. 

Docent van het jaar

Het ochtendprogramma van de Onderwijsconferentie werd afgesloten met de bekendmaking van de Docent van het Jaar 2018. De eer en 2000 euro gingen naar Aad Sinke, docent lerarenopleiding Engels.