Hogeschool van Amsterdam

HvA op weg naar concrete kwaliteitsafspraken

9 apr 2018 14:17 | Afdeling Communicatie

Vandaag is het Sectorakkoord voor hogescholen door Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, getekend. In dit akkoord zijn onder andere de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs vastgelegd.

Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur van de HvA, toont zich tevreden met het akkoord: ‘We nemen definitief afscheid van de prestatieafspraken en de daarbij behorende detailverantwoording. Het is goed om te zien dat de hogescholen en de minister allebei willen investeren in verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs, vanuit vertrouwen in studenten en professionals. Iets waar wij als HvA ook voor staan. We kunnen nu vanuit onze eigen HvA visie en missie werken aan de verantwoording van ons beleid’. In het akkoord is uitdrukkelijk afgesproken dat het instellingsplan in dialoog met studenten en docenten tot stand komt met als sluitstuk de instemming van de medezeggenschap.

Afspraken

In de HvA zijn daarover ook voor de lopende begroting al afspraken gemaakt. Aan de hand van deze ervaringen zullen met de hogeschoolgemeenschap en de medezeggenschap nadere stappen worden gezet om de participatie en betrokkenheid verder te versterken. Daarnaast worden, waar relevant, ook afspraken gemaakt bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen. ‘Het betrekken van deze partijen past precies bij waar de HvA voor staat: een hogeschoolgemeenschap die bijdraagt aan de grootstedelijke samenleving waar we deel van uitmaken’.

Regeerakkoord

Het sectorakkoord geeft vorm en inhoud aan wat er in het regeerakkoord is afgesproken over de besteding van de middelen die vrijkomen door het studievoorschot. Volgens het regeerakkoord worden die gekoppeld aan ‘kwaliteitsafspraken op instellingsniveau’. Er bestaat breed draagvlak voor de uitwerking daarvan in het sectorakkoord, waar ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) mee ingestemd hebben.