Hogeschool van Amsterdam

Project Over Bruggen verbindt studenten mbo, hbo en wo

Na succes van vorig jaar nu tweede editie project van start

15 feb 2018 11:37 | Afdeling Communicatie

Met haar waterrijke omgeving is de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) een uitgelezen plek voor de kick-off van het project Over Bruggen. Negentig studenten vanuit mbo, hbo en universiteit gaan hier de komende vier maanden met elkaar aan de slag om een festival te organiseren. Over Bruggen verbindt niet alleen de organiserende studenten, maar ook de Amsterdammers die begin van de zomer het festival bezoeken.

Na groep 8 van de basisschool hebben leerlingen van verschillende onderwijstypes nauwelijks nog contact met elkaar. Een recent rapport van DUO laat zien dat dit ook ná de middelbare-schoolperiode niet verbetert. Zelfs mbo- en hbo-studenten die in eenzelfde gebouw les krijgen hebben minimaal contact. ‘Ze komen elkaar pas weer tegen op de arbeidsmarkt, maar dan is er vaak sprake van een hiërarchische verhouding die het contact kleurt’, aldus Michiel Tolman, een van de directeuren van de Bildung Academie, voor opleidingsprogramma's met de nadruk op empathie, ethiek en expressie. 

Mbo-, hbo- en wo-studenten samen aan de slag

Omdat vooroordelen vaak juist tijdens de studententijd ontstaan, bedachten Durk Gardenier, Url Correa en Tamara Beukeboom samen met de andere initiatiefnemers van de Bildung Academie project Over Bruggen, een project waar een gemêleerde groep Amsterdamse mbo-, hbo- en wo-studenten samen een festival organiseren. Het belangrijkste doel van dit project is elkaars achtergronden leren kennen en begrijpen en elkaars talenten waarderen. Door samen iets te doen, niet alleen door met elkaar te praten. ‘Want’, aldus Correa, ‘door studenten voor dit festival in kleine groepjes samen te laten werken aan een thema, leren ze elkaar en elkaars achtergronden beter kennen. Dit zorgt voor verbinding’. Correa, student Culturele en Maatschappelijke Vorming van de HvA, is net als vorig jaar een van de aanjagers van het project. De HvA-studenten die meedoen zijn voornamelijk ook afkomstig van die opleiding. 

Studenten maken kennis met elkaar tijdens de kick-off

Op 9 februari was het zo ver. Negentig studenten en veertien coaches stonden in de startblokken in de OBA. Maar voordat ze aan de slag konden, werden ze getrakteerd op een veelzijdig programma onder leiding van host en projectcoach Daryll Landbrug. Zo was er een muzikaal optreden van Terence Roelofs, droeg Nabil Tkhi een gedicht voor en werd het ochtendprogramma afgesloten met een ‘Over De Streepspel’ waaraan het hele publiek meedeed. Na de pauze gingen de studenten in zeven groepjes uiteen, en met twee coaches per groepje zetten zij de eerste stappen naar een groots festival met als thema ‘Amsterdammerschap en verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden in onze prachtige hoofdstad’.

Festival Over Bruggen is voor alle Amsterdammers

Het festival Over Bruggen vindt plaats op 30 juni 2018 in de OBA. Studenten van het project laten dan het resultaat van hun inspanningen zien. Het festival is voor álle Amsterdammers. Naar verwachting komen zo’n 1000 bezoekers om te ervaren wat de studenten verstaan onder verbinding en Amsterdammerschap.

Foto's Lisa Freiburg