Hogeschool van Amsterdam

HvA-opleiding Forensisch Onderzoek in internationaal project

Met subsidie uit Horizon2020

8 feb 2018 11:00 | Afdeling Communicatie

De opleiding Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam is partner in het grootschalig onderzoek Shuttle, dat 10,5 miljoen subsidie ontvangt vanuit Horizon 2020, het belangrijkste subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie. De HvA-opleiding en het Nederlands Forensisch Instituut zijn de enige Nederlandse partners.

SHUTTLE staat voor Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe. De partners, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken van Frankrijk en Griekenland, het ministerie van Justitie van Portugal en het ministerie van Veiligheid van Israel, gaan een toolkit ontwikkelen om vezels, die verzameld zijn na een misdrijf, op een uniforme manier te analyseren. Op dit ogenblik is de uitwisseling van deze zogenaamde delictgerelateerd vezels lastig, omdat de analyse subjectief en tijdrovend is. Een uniforme wijze voor onderzoek van de sporen en het delen van de onderzoeksresultaten is wenselijk om internationaal en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek te kunnen doen in het opsporingsonderzoek. En zodoende meer internationale criminaliteit aan te pakken. 

Testen prototype

De opleiding, met name de docenten Roxy van de Langkruis en Marc van Bochove, gaan met studentonderzoekers een bijdrage leveren aan het testen van het prototype van de toolkit, het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken met de toolkit en zo een grote hoeveelheid bruikbare data leveren voor de uiteindelijke implementatie.

Training

Daarnaast wordt de opleiding verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een training om de toolkit in gebruik te nemen. HvA-studenten volgen deze training in de vorm van bijvoorbeeld een practicum en werken hierdoor direct met de nieuwste technieken. Het ontwikkelde curriculum zal ook te gebruiken zijn voor het trainen van forensisch laboratoriumpersoneel in Europa.

Horizon2020 is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor internationaal onderzoek. Tot 2020 kan 70 miljard euro toegewezen worden. De HvA heeft de ambitie om meer onderzoeksaanvragen bij dit programma te doen. Shuttle is het eerste project van de HvA met een subsidie uit dit fonds.