Hogeschool van Amsterdam

Eerstejaars HvA-studenten hebben schulden, maar sparen ook

16 jan 2018 12:58 | Afdeling Communicatie

Net als veel jongeren hebben ook studenten van de HvA schulden. Dat blijkt uit onderzoek van HvA-student Granit Zeka, die in het kader van de minor Financieel Advies en Ondersteuning onderzoeksresultaten naar de financiën van eerstejaarsstudenten van de HvA analyseerde. De schulden betreffen met name leningen bij DUO. Zorgelijk is dat een aanzienlijk deel niet weet hoe hoog hun schulden zijn. Positief is dat veel HvA-studenten meer bijverdienen dan dat zij lenen.

35 procent van de 372 studenten die zijn ondervraagd, heeft een lening bij DUO, dat in het onderzoek als schuld wordt aangemerkt. Daarnaast komen schulden bij familie, de bank (rood staan) en producten op afbetaling in geringe mate voor. De omvang van de schuld varieert van minder dan 1000 tot meer dan 5000. Het grootste deel van de schulden bedraagt minder dan 1000 euro. Een grote groep van 33 studenten weet niet hoe hoog hun schuld is. Dat is zorgelijk volgens het NIBUD, omdat dat een factor is voor betalingsproblemen.

Opvallend veel bijbanen

Andere opvallende resultaten zijn dat HvA-studenten via een bijbaan meer bijverdienen dan dat ze lenen. De meeste studenten uit het onderzoek, die overigens merendeels thuiswonen, verdienen met een bijbaan zo’n 400 tot 600 euro per maand. Een groot deel daarvan gaat op aan uitgaan (ruim 140 euro), snacken/uit eten gaan (ruim 140 euro) en kleding en schoenen (ruim 160 euro). Daar staat tegenover dat 118 studenten geleend geld van DUO opzij zetten voor latere bestedingsdoelen. De onderzoeker Granit Zeka, derdejaars student Toegepaste Wiskunde aan de faculteit Techniek,  noemt dit verrassend, maar verklaart dit door het feit dat er geen rente betaald hoeft te worden aan DUO.

Het onderzoek, dat onder leiding stond van docent Victor Klop,  werd uitgevoerd naar aanleiding van een vergelijkbaar onderzoek van het NIBUD onder mbo-studenten. Zeka analyseerde voor de minor gegevens die al in 2016 verzameld werden. De resultaten zijn nu bekend gemaakt. In het onderzoek is gekeken naar de algehele financiële situatie van 372 eerstejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Zeka doet ook aanbevelingen om toekomstige financiële problemen van eerstejaarsstudenten van de HvA te voorkomen. Zo adviseert hij hogescholen om studenten voor te lichten over omgaan met geld en pleit hij voor een betere bereikbaarheid via social media en Whatsapp van financiële instellingen.