Hogeschool van Amsterdam

HvA krijgt 1,8 miljoen RAAK-Publiek-subsidie voor 6 onderzoeken

9 jan 2018 17:15 | Afdeling Communicatie

De HvA krijgt in totaal 1,8 miljoen RAAK Publiek-subsidie van Nationaal Regieorgaan SIA voor zes onderzoeksprojecten. In totaal was een budget van 7,2 miljoen beschikbaar voor hogescholen in Nederland.


Het onderzoek van hogescholen is aan een opmars bezig. Hbo-onderzoek speelt direct in op vraagstukken vanuit de maatschappij, en het belang daarvan wordt steeds meer gezien, ook door de politiek. Dit blijkt ook uit het nieuwe regeerakkoord: de overheid maakt meer geld vrij voor onderzoek dat de maatschappij iets oplevert (valorisatie), en met name voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

SIA verstrekt namens de overheid jaarlijks RAAK-publiek-subsidie om onderzoek van hogescholen met de publieke sector te stimuleren. Van de 56 aanvragen die SIA dit jaar ontving, heeft zij er in totaal 25 gehonoreerd .

De HvA gaat met de RAAK-publiek-subsidie samen met publieke partners onderzoek doen naar:

  • civic crowdfunding
  • inclusie van mensen met beperkingen
  • een hittebestendige stad
  • een revalidatieprogramma voor ex-IC-patiënten
  • een burgervriendelijker behandeling van bezwaarschriften
  • trainingsprincipes om de top te bereiken (voor sporters, dansers en musici)

Deze zes HvA-onderzoeken ontvangen elk 300.000 euro subsidie voor de komende twee jaar:

Lectoren Frank-Jan de Graaf (Corporate Governance & Leadership ) en Stan Majoor (Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken) gaan onderzoeken hoe gemeenten beter kunnen inspelen op civic crowdfunding . Dit is de trend dat bewoners zelf geld inzamelen voor een maatschappelijk doel in hun omgeving, zoals een park, speeltuin, festival, of betere zorg in de buurt. Doel van dit onderzoek is om gebiedsprofessionals (van gemeenten) handvatten te bieden, zodat zij meer inzicht krijgen in succes- of faalfactoren voor zo’n crowdfundingproject, en de projecten beter kunnen ondersteunen.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, de VNG Academie, professionals bij ruim veertien gemeenten en de twee belangrijkste civic crowdfunding-platforms in Nederland (1% club en Voor je Buurt).

In dit onderzoek gaat lector Community Care Rick Kwekkeboom na welke initiatieven het best werken om thuiswonende mensen met een beperking te ondersteunen. Mensen met een beperking wonen nu vaker zelfstandig dan voorheen. Zorg- en welzijnsmedewerkers van gemeenten merken dat sommige buurtinitiatieven om deze mensen sociaal te ondersteunen goed werken, en andere juist niet. Maar zij missen momenteel de handvatten om te beoordelen waaraan dit ligt. De HvA-onderzoekers gaan daarom voor gemeenten in kaart brengen wat maakt dat zo'n initiatief voor deze kwetsbare groep succes heeft.

Naast onderzoekers worden ook docenten bij het project betrokken, en studenten van de opleidingen Social Work en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De HvA voert dit onderzoek uit met de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang, Cordaan, De Regenboog Groep en stichting Prisma.

In dit project onderzoekt lector Jeroen Kluck (Water in en rondom de stad) hoe Nederlandse gemeenten zich kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat, en dan met name toenemende hittegolven. Het is de bedoeling dat Nederlandse steden in 2020 klimaatbestendig zijn ingericht. Maar terwijl bekend is wat steden tegen wateroverlast kunnen doen, is nog niet duidelijk hoe de stad hittebestendig kan worden gemaakt. De onderzoekers werken daarom aan duidelijke ontwerprichtlijnen en maatregelen voor gemeenten.

De nieuwste inzichten uit dit onderzoek worden opgenomen in de HvA-opleiding Built Environment (Stedenbouw), zodat studenten al meer leren over hittebestendig inrichten. De onderzoeksgroep begeleidt ook de minor “klimaatbestendige stad”, die open is voor studenten van alle hogescholen in Nederland.

De Hogeschool van Amsterdam voert dit onderzoek uit samen met de Hanzehogeschool Groningen, en Wageningen Environmental Research en adviesbureau Tauw. Deelnemende publieke partijen zijn onder meer de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Apeldoorn, Beverwijk, Breda, Castricum, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Rheden, Leeuwarden en Tilburg.

Een fysiotherapieprogramma speciaal voor ex-intensive care-patiënten, dat is het doel van het project REACH (REhabilitation After Critical Illness and Hospital discharge). HvA-lector Marike van der Schaaf (Revalidatie in de Acute Zorg ) leidt dit onderzoek, in samenwerking met lectoren Raoul Engelbert (Fysiotherapie) , Margo van Hartingsveldt (Ergotherapie) en Peter Weijs (Gewichtsmanagement).

Veel patiënten die op de intensive care hebben gelegen, ondervinden daar na ontslag nog veel PICS-klachten van (post-intensive care syndroom). Na ontslag komt er een fysiotherapeut bij deze mensen thuis, maar die herkent de klachten vaak niet, omdat PICS een nieuw ziektebeeld is. Doel van het onderzoek is om een revalidatieprogramma specifiek voor ex-IC-patiënten te ontwikkelen, in een praktijkomgeving voor studenten, professionals en HvA-onderzoekers. De inzichten worden verwerkt in het onderwijs van de HvA-faculteit Gezondheid, zodat studenten al tijdens hun studie meer leren over PICS.

De HvA werkt voor REACH samen met drie ziekenhuizen, de KNGF, Patient Centered Intensive Care en ervaringsdeskundigen (ex-IC-patiënten).

Lector Legal Management Arnt Mein leidt dit onderzoek naar een burgervriendelijker behandeling van bezwaarschriften. Doel van het onderzoek is om ervoor te zorgen dat gemeentelijke juristen bezwaarschriften meer oplossingsgericht kunnen afhandelen. Het bezwaarschrift was oorspronkelijk bedoeld om burgers en de overheid op een laagdrempelige manier tot elkaar te laten komen, maar momenteel ervaren burgers dit niet zo. De onderzoekers werken aan een nieuwe aanpak, waarbij de juridisch professional contact zoekt met de burger, nagaat wat het onderliggende probleem is en bespreekt in hoeverre het mogelijk is het bezwaar naar tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet dan volgt een hoorzitting, waarbij de burger respectvol wordt bejegend.

Naast de onderzoekers gaan ook docenten en studenten van de HvA-opleidingen HBO-Rechten- en SJD aan het onderzoek meewerken, evenals studenten van de RUG. Zij zullen onder meer telefonisch meeluisteren met de gesprekken en hoorzittingen beoordelen.

De HvA werkt voor dit onderzoek samen met de Rijksuniversiteit Groningen en gemeenten Alkmaar, Amstelveen/Aalsmeer, Amsterdam, Purmerend en Zaanstad.

Hoe kunnen Nederlandse musici, dansers en topsporters kwalitatief beter trainen en meer bereiken in minder tijd? Dit gaat lector Leren en Presteren in Sport Raôul Oudejans onderzoeken. Aanleiding voor dit onderzoek is dat Nederland wil concurreren met het buitenland in sport, muziek en dans. Met vaak minder middelen dan in het buitenland moet in Nederland slimmer geoefend worden om de top te bereiken. Oudejans gaat onderzoeken welke 'trainingsprincipes' hiervoor kunnen worden gebruikt.

De onderzoekers gaan daarvoor sporters van CTO Vrouwenbasketbal volgen en meten, evenals studenten van de Codarts-dansopleiding en musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en Residentieorkest. HvA-studenten zullen de onderzoekers hierbij ondersteunen. De inzichten over effectief trainen worden opgenomen in het lesmateriaal van de dansopleidingen van Codarts, het Conservatorium Amsterdam en de ALO van de HvA.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de VU, Codarts Rotterdam, Conservatorium Amsterdam, CTO Koninklijk ConcertgebouwOrkest, Residentie Orkest, CTO Amsterdam en NOC*NSF.