Hogeschool van Amsterdam

U!REKA viert eerste verjaardag in Edinburgh

23 nov 2017 08:00 | Afdeling Communicatie

De tweede internationale conferentie van U!REKA vond de afgelopen dagen plaats aan de Edinburgh Napier University. De universiteit organiseerde de driedaagse conferentie die gericht was op de ontwikkeling van een onderzoeksnetwerk van vijf Europese partners.

Het evenement markeert de eerste verjaardag van de vorming van U!REKA, de Urban Research and Education Knowledge Alliance, waarvan de HvA de oprichter is. Tijdens de lancering vorig jaar in Amsterdam werd onderzocht hoe de partners hun gedeelde belangen in toegepast onderzoek, beroepsonderwijs en de toekomst van werk konden ontwikkelen. Ook werd de basis gelegd voor uitwisselingen van medewerkers en studenten.

Smart City

De driedaagse conferentie van deze week in Edinburgh bracht meer dan honderd onderzoeks- en onderwijsmedewerkers van alle partners bij elkaar om nieuwe en bestaande projecten te ontwikkelen met de thema’s migratie en vluchtelingen; gezondheid en welzijn in stedelijke omgevingen; duurzame ontwikkeling; de Smart City en onderzoek naar onderwijs. De conferentie bood ook de gelegenheid om te discussiëren over mogelijke internationale samenwerkingsverbanden rond onder andere studenten- en stafmobiliteit, gezamenlijke diploma’s, best practices in leren en onderwijzen en visies op bibliotheekdiensten.

Van elkaar leren

Professor Alistair Sambell, vice-directeur van Edinburgh Napier, was verheugd zijn partners te verwelkomen in Edinburgh voor de tweede U!REKA-conferentie. "We kijken ernaar uit om samen bestaande en nieuwe projecten (verder) te ontwikkelen en om van elkaar te leren.”

"De conferentie was een geweldige kans voor ons om te blijven bouwen aan dit sterke netwerk en nauwer samen te werken om onze gemeenschappelijke doelstellingen van excellentie in onderzoek, mobiliteit van studenten en medewerkers, internationale samenwerking en best practices in het hoger onderwijs te realiseren."

Ook Huib de Jong, voorzitter van de HvA, kijkt tevreden terug op een vruchtbare conferentie. “De HvA was erg goed vertegenwoordigd in Edinburgh. Ik heb veel interessante lezingen bijgewoond en ben trots op wat we als HvA te bieden hebben. Samen met de andere partners hebben we na een jaar al veel bereikt. Er wordt hard gewerkt aan joint degree programma’s en veel docenten en onderzoekers vinden elkaar in concrete samenwerkingsverbanden.“

De partners van het vorig jaar gevormde consortium zijn de Hogeschool van Amsterdam, de universiteit van Frankfurt, de Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki), Oslo en Akershus University College of Applied Sciences, Hogeschool Gent en Edinburgh Napier University.