Hogeschool van Amsterdam

Huurachterstand verminderen door kennisuitwisseling

3 nov 2017 00:00 | Afdeling Communicatie

Om het aantal huurders met een betalingsachterstand te verminderen, moeten woningcorporaties vaker hun ervaringen onderling uitwisselen. Dat blijkt uit onderzoek dat het lectoraat Armoede Interventies van de HvA op 2 november presenteerde tijdens hun jaarlijkse congres over armoede en schulden. Op het congres gaf onder meer Laurentien van Oranje een keynote lezing.

Het congres was de ontmoetingsdag op het gebied van armoede en schulden voor professionals vanuit overheid, zakelijke dienstverlening, hulpverlening en onderwijs. In afsluitende keynote sprak Laurentien van Oranje, de oprichtster van de Missing Chapter Foundation, de vurige wens uit dat over vijf jaar het vraagstuk van problematische schulden voor 100 procent is opgelost. Om dat te bereiken riep ze partijen op om daarbij het systeem waarin mensen met schulden belanden, niet langer vanuit wantrouwen in te richten maar vanuit vertrouwen.

Jorien van der Laan, foto: Bas de Meijer

Slimmer communiceren

Woningcorporaties proberen huurachterstanden te voorkomen door hun communicatie met huurders slimmer aan te pakken. Hoe kom je als woningcorporatie in contact met een huurder met een huurachterstand? En hoe ga je vervolgens het gesprek aan met die huurder om tot een duurzame oplossing van die schulden te komen? Jorien van der Laan van het lectoraat Armoede Interventies deed daar onderzoek naar. De corporaties hebben veel kennis in huis om te voorkomen dat hun huurders in financiële problemen raken. “Vergelijkbare vragen spelen ook bij andere woningcorporaties en andere crediteuren op de vaste lasten, zoals zorgverzekeraars en energiemaatschappijen. Zij kunnen veel van elkaar leren en daardoor op een effectieve manier betalingsachterstanden voorkomen”, aldus Van der Laan.


In gesprek gaan

Woningcorporaties De Key en Rochdale hebben de afgelopen twee jaar samen met de Hogeschool van Amsterdam gewerkt aan betere communicatie met huurders om huurachterstanden te beperken. De HvA heeft een website ontwikkeld waar corporaties hun ervaringen delen. Het gaat niet alleen om best practices, maar ook hoe ze zijn omgegaan met lastige vragen.


Toekomstig professional

Door onderzoek te doen ontwikkelt het lectoraat Armoede Interventies nieuwe kennis die via het onderwijs doorwerkt in de beroepspraktijk en de maatschappij. Van der Laan: “Als een student Sociaal Juridische Dienstverlening na het behalen van zijn diploma op een crediteurenafdeling gaat werken, is het belangrijk dat hij zich realiseert dat een betalingsachterstand niet betekent dat iemand niet wil betalen. Vaak zit daar meer achter, waar je met kennis van gedragswetenschappen slimmer, en met meer oog voor de huurder, op kunt reageren.”

Bekijk de onderzoeksresultaten op www.voorkomenhuurachterstand.nl