Hogeschool van Amsterdam

Acht HvA-teams in start up-incubator programma

17 november: Dag van de Ondernemer

16 nov 2017 11:04 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam is gestart met een programma om innovatieve ideeën te ondersteunen. (Oud-)studenten en medewerkers kunnen dankzij het programma 10K Incubator onderzoeken of hun idee een startup-ready business-concept kan worden.

Het 10K pre-incubator programma helpt teams om hun idee door te ontwikkelen tot een business concept dat ‘startup ready’ is. Dat betekent dat er een heldere visie is over de route die zij kiezen naar de markt, over de organisatievorm en over het verdienmodel. Aan het eind van het traject liggen de volgende stappen al klaar. Zo’n team kan toegelaten worden tot één van de Amsterdamse acceleratorprogramma’s, een zelfstandige start maken of zich aansluiten bij een bestaande organisatie in de vorm van een corporate-venture-constructie.

Eerste lichting deelnemers

Aan het 10K pre-incubator programma doen zes teams mee:

Cheepah – lanceert een platform om de onbenutte capaciteit van scooters te benutten om snel en goedkoop personen transport aan te bieden.

Levinvent – heeft een product ontwikkeld dat ervoor zorgt dat iedereen de mogelijkheid heeft om in voorkomende gevallen te reanimeren en dat diverse drempels weghaalt, zoals de vrees voor lichamelijk contact en onzekerheid over de uitvoering.

Citysolutions – heeft een dataplatform ontwikkeld dat responsive en iteratieve beleidsontwikkeling samen met de burger mogelijk maakt.

FoodLab – dit afstudeerproject van studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek ontwikkelt innovatieve voedingsmiddelen gericht op cateraars.

SHHH – is een product van Creatives Across, alumni van Media Lab, die een nudge hebben bedacht om geluidsoverlast terug te dringen die omwonenden van terrassen ondervinden.

Sunwatch – dit team werkt aan een armband die je waarschuwt als je te lang in de zon zit.

Hipper Academy – heeft een uniek protocol ontwikkeld voor revalidatietrajecten bestaande uit coaching, monitoring en registratie door gebruik te maken van de Hipper.

P-Pall – een schoon openbaar (heren)toilet komt binnen handbereik door de ingenieuze uitvinding van P-Pall, een initiatief dat ook al ver kwam in de startup-wedstrijd van Skoda.

Onderzoek en Monitoring

10K Pre-incubator is onderdeel van het HvA-brede Programma Ondernemerschap en vormt een kernelement van het ondersteuningsprogramma voor (toekomstige) ondernemers. Vanuit het lectoraat Ondernemerschap en vanuit de verschillende entrepreneurial research labs wordt inhoudelijke kennis op het gebied van innovatief en impact-gedreven ondernemerschap ontwikkeld en gedeeld met de organisatie, coaches en deelnemers van 10K. HvA-onderzoekers gaan het 10K-programma actief monitoren om de daadwerkelijke impact van het programma te evalueren. Het 10K-programma vormt daarmee een living lab binnen het Programma Ondernemerschap.

IXA Next & Amsterdam Venture Studios

Het 10K-incubator programma wordt medegefinancierd met middelen vanuit het Pan-Amsterdamse IXANext programma van IXA, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Kennisinstellingen. Het programma wordt aangeboden vanuit de Amsterdam Venture Studios aan de Wibautstraat van de Amstelcampus. Deelname aan het 10K incubator programma is kosteloos voor studenten, alumni en medewerkers van de HvA. Ondernemers die gebruik willen maken van de flex-werkplekken in de Venture Studios kunnen tegen een kleine vergoeding van €50 per werkplek per maand een plek huren.

Ondernemerschap aan de HvA

Aan de Hogeschool van Amsterdam zijn tal van plekken waar studenten en medewerkers innovatieve ideeën ontwikkelen die de potentie hebben om in de markt of in de maatschappij gezet te worden en door te groeien tot een niveau waarop ze impact maken. Voorbeelden van dergelijke plekken zijn de diverse onderwijsminoren waar studenten zich met ondernemerschap bezig houden zoals creative business, maar ook minoren zoals healthcare technology, energy engineering, of sportpsychologie. Start-up ideeën kunnen ook tijdens stages, scripties of in het toegepaste onderzoek van de hogeschool ontstaan.

Meer informatie over 10K Incubator

Heeft u vragen over de 10K Incubator? Neem contact op met programmamanager Bart van Grevenhof.

Zie ook: Constantijn van Oranje geeft startsein startups Amsterdamse kennisinstellingen