Hogeschool van Amsterdam

Eberhard van der Laan opende internationale deuren voor de HvA

In memoriam: burgemeester vol humor en eruditie

6 okt 2017 15:25 | Afdeling Communicatie

Net als vele anderen treurt ook de Hogeschool van Amsterdam om het te vroege overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. Zijn aimabele persoonlijkheid, maar ook zijn doortastendheid hebben de stad Amsterdam veel gebracht.

Hij was een groot pleitbezorger voor de samenwerking van de HvA met de stad en de partners van de stad. Dat deed hij onder andere in de Amsterdam Economic Board waar hij als voorzitter de gemeente, kennisinstellingen zoals de HvA en private organisaties dichter bij elkaar bracht. Het werd een kruisbestuiving waar hij zich heel direct en persoonlijk voor inzette, hard aan werkte en veel mee heeft bereikt. In zijn handelen wist hij altijd urgentie aan te brengen en duidelijk te maken dat de gemeente en de hogeschool verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving. Dat heeft de HvA geholpen om zich verder te ontwikkelen. Het was een stimulans voor de sociale en maatschappelijke buurtinitiatieven van HvA-buurtwinkels (BOOT) en de samenwerking op de Knowledge Mile en op de Amstelcampus.

Ook buiten de stadsgrenzen was Van der Laan een actief ambassadeur voor zijn doelen. Hij was betrokken bij veel missiereizen naar allerlei werelddelen waar hij de HvA voor uitnodigde en bij ondersteunde.  Met zijn aanzien en gewicht opende hij onder meer deuren in Azië voor onze instelling. Eberhard was zeer prettig reisgezelschap. Vol Amsterdamse humor als de missiepartners onder elkaar waren, maar met voorname eruditie als het er formeel aan toe moest gaan.

Een ongeduldig mens was Eberhard van der Laan ook. Hij wilde zo graag zo veel bereiken, maar had met bureaucratie, ook van zijn eigen stad, te dealen. Hij heeft veel bereikt voor de stad, ook waar het om zoiets ongrijpbaars gaat als de eensgezindsheid in de stad. Dat was te merken aan de reacties op zijn terugtreden als burgemeester.

“Het bericht van zijn overlijden heeft me zeer geraakt," aldus  HvA-voorzitter Huib de Jong. “Dat heeft veel te maken met de persoonlijke betrokkenheid die Van der Laan altijd toonde als het over onderwijs in Amsterdam ging. Hij was een hele aparte en bijzondere bestuurder en op de hoogte van alles.”

"Hij maakte er een punt van dat iedereen in Amsterdam mee moest kunnen doen, bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid. Hij maakte daarbij geen onderscheid tussen de onderwijsinstellingen; we stonden samen voor de stad. Als er spanningen waren, was Van der Laan de eerste die naar wegen zocht om dat op te lossen of om ons adviezen te geven hoe we dat politiek en bestuurlijk konden aanpakken. Maar het meest blijft me zijn warmte bij in contacten met anderen.”

Zijn opdracht dat alle Amsterdammers kansen moeten krijgen, blijven wij vasthouden als richtsnoer voor ons handelen.