Hogeschool van Amsterdam

'Onderwijs moet meer ruimte bieden voor individuele keuzes'

31 aug 2017 12:16 | Afdeling Communicatie

“Het onderwijs op de HvA moet flexibeler, studenten moeten veel meer ruimte krijgen om hun eigen profiel en curriculum te maken. Dat betekent dat de HvA veel meer maatwerk mogelijk moet maken”. Deze boodschap gaf Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur van de HvA vandaag af bij de opening van het hogeschooljaar 2017-2018.

In een bijna ‘uitverkocht’ DeLaMar Theater in Amsterdam sprak de collegevoorzitter tegen ruim 750 medewerkers die de opening bijwoonden. In zijn speech refereerde De Jong aan het thema van de bijeenkomst: ‘De Student Centraal’. Dit thema werd vanuit verschillende kanten belicht waarbij oud-Journaal-presentator Rik van de Westelaken als gastheer optrad.

Complimenten

Aan de hand van het thema ‘De Student Centraal’ betoogde De Jong dat het op vele fronten goed gaat met de HvA. De studenttevredenheid is het afgelopen jaar gestegen, het studiesucces neemt toe, afgestudeerden vinden steeds sneller een baan en de opleidingen worden heel goed door de NVAO beoordeeld.” Huib de Jong complimenteerde ‘zijn’ medewerkers nadrukkelijk met deze resultaten.

Niet alles koek en ei

“Maar”, stelde De Jong, “niet alles is koek en ei als we het hebben over de ‘Student Centraal’. Op een aantal punten moet de dienstverlening aan de student beter. Bijvoorbeeld op het punt van informatie, communicatie en roostering. “Want daarover zijn onze studenten negatief. Studenten vragen terecht naar meer duidelijkheid en voorspelbaarheid van het onderwijs. Het lukt ons tot nu toe nog onvoldoende om dat in orde te krijgen. Daarmee doen we onze studenten echt tekort.”

47 duizend individuen

De ‘Student Centraal’ stellen betekent volgens Huib de Jong ook dat we kritisch naar de organisatie van ons onderwijs moeten kijken. “Want DE student bestaat niet. We hebben te maken met ruim 47 duizend individuen die verschillen in vooropleiding, in persoon of in leefomgeving. Recht doen aan al die verschillen kan niet met gestandaardiseerd onderwijs.”

Vurige wens

Volgens De Jong is daarom flexibeler onderwijs en meer maatwerk nodig. Niet alleen om recht te doen aan al die individuele verschillen bij studenten, maar ook omdat het beroepenveld continu in beweging is en daardoor om andere competenties van studenten vraagt. Huib de Jong hield het publiek voor dat het zijn vurige wens en stellige overtuiging is dat veel meer  opleidingen flexibeler in opzet zullen worden. “Niet door bestaande programma’s af te schaffen of steeds maar weer te verbouwen, maar door veel meer te differentiëren naar de wensen en mogelijkheden van de studenten, zodat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog verder wordt versterkt.”

Lees de speech van Huib de Jong.