Hogeschool van Amsterdam

Valerie Frissen en Ron de Mos versterken Raad van Toezicht HvA

21 jul 2017 14:00 | Afdeling Communicatie

Valerie Frissen en Ron de Mos treden per 1 september toe tot de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. De uitbreiding van de Raad was gewenst na het beëindigen van de bestuurlijke samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam per 1 maart 2017.

De drie andere leden zijn drs. Marleen Barth (voorzitter), Rinse de Jong RA en dr. Elisabeth Minneman. Marleen Barth is blij met de uitbreiding van de RvT met Frissen en De Mos:  "Valerie Frissen en Ron de Mos brengen beiden kennis, ervaring en een netwerk mee waar de HvA veel plezier van kan hebben. We zijn er trots op dat zij als RvT-leden onderdeel worden van onze hogeschoolgemeenschap. We willen graag de CMR bedanken voor de enorm goede samenwerking bij het vinden van twee uitstekende nieuwe collega's."

Valerie Frissen en Ron de Mos

Valerie Frissen

Prof. Dr. Valerie Frissen (1960) is sinds 2014 directeur van SIDNfonds, een privaat fonds dat innovatieve internetprojecten met maatschappelijke impact ondersteunt. Frissen is daarnaast namens SIDN hoogleraar ICT & Sociale Verandering bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar inhoudelijke expertise en netwerk liggen voor een groot deel op het terrein van digitale innovatie, in het bijzonder internetontwikkelingen. Zij is lid van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI) en van de Raad van Toezicht van Kennisland.

Ron de Mos

Ook Ron de Mos (1957) heeft ruime ervaring in de ICT-sector, én het besturen en begeleiden van complexe organisaties en teams. De Mos is tot 1 november Senior Vice President en General Manager van CGI Nederland. De expertise en belangstelling van De Mos strekken zich uit van digitalisering en cyber security tot onderwijs en nieuwe werkgelegenheid.

Rol medezeggenschap

Valerie Frissen is als kandidaat voorgedragen door de Centrale Medezeggenschapsraad. De medezeggenschap heeft ook advies gegeven over het gewenste profiel van de RvT-leden, en heeft met beide nieuwe leden een draagvlakgesprek gevoerd.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is primair belast met het toezicht op het College van Bestuur van de HvA. Belangrijke documenten als het instellingsplan, het financieel jaarverslag, de begroting en het bestuurs- en beheersreglement worden door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Andere taken van de Raad zijn het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg, het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht en het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar.