Hogeschool van Amsterdam

Eerste lichting NT2-docenten studeert af aan de HvA

6 jul 2017 10:02 | Afdeling Communicatie

De eerste lichting deelnemers van de HvA-opleiding Nederlands als Tweede Taal (NT2) is afgestudeerd. 28 cursisten kregen deze week hun certificaat uitgereikt. Zij gaan aan de slag als taaldocent voor nieuwkomers in Nederland.


Waar er in het primair en voortgezet onderwijs een groot lerarentekort is, is het animo voor het vak van docent Nederlands als Tweede Taal de laatste jaren enorm gegroeid. Zowel aan de HvA als aan andere hogeronderwijsinstellingen worden de post-hbo-opleidingen NT2 bedolven onder het aantal inschrijvingen. De eerstvolgende HvA-cursus NT2 voor oktober zit al geruime tijd vol, en ook voor de start in februari 2018 is een lange wachtlijst.

Belangstelling

‘Met de vluchtelingenstromen die de laatste jaren naar Nederland zijn gekomen, is ook de behoefte aan docenten NT2 en inburgering toegenomen’, zegt Tineke Bunnik, opleidingscoördinator bij de post-hbo-opleiding NT2 aan de HvA. ‘De cursisten zijn veelal mensen die een carrièreswitch willen maken en maatschappelijk relevant werk willen doen. Wat ook meespeelt, is dat vluchtelingen een prettige doelgroep zijn voor docenten: ze zijn vaak hoog opgeleid, leergierig en gemotiveerd om contacten met Nederlanders te leggen.’

Keerzijde

Toch is er ook een keerzijde, zo houdt Bunnik de net afgestudeerde NT2-docenten voor bij het uitreikingsmoment: ‘Een gepolariseerd integratiedebat, een overheid die haar handen van NT2 heeft afgetrokken, en een slechte positie voor docenten. Dat zijn de omstandigheden waarin jullie het werkveld betreden.’

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Om dit toe te lichten, toont Bunnik het filmpje ‘Inburgeren’ van Arjen Lubach. De Nederlandse overheid heeft de marktwerking in de inburgering ingevoerd. Dat betekent voor de nieuwkomers dat zij - met geleend geld- voortaan zelf een taalaanbieder kiezen voor het inburgeringstraject.

Commerciële taalscholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Op de kwaliteit van het NT2- en inburgeringsonderwijs is geen toezicht meer, omdat het niet onder de Onderwijsinspectie valt. Daarnaast heeft deze ‘vrije markt’ tot gevolg dat NT2-docenten onder geen enkele cao meer vallen. Daardoor werken zij nu vaak onder ongunstige contracten (zoals een nuluren-contract).

Bagage

Bunnik sluit hoopvol af naar de cursisten: ‘Het is lastig om de context op korte termijn te veranderen. Waar wij als opleiding wél een directe rol kunnen spelen is in de kwaliteit van de lessen. Wij kunnen ervoor zorgen dat nieuwe NT2-docenten de juiste bagage meekrijgen.’ Bunnik vertrouwt erop dat dit bij deze lichting is gebeurd: ‘De meeste cursisten zijn met veel werkervaring aan de opleiding begonnen, dat draagt daar zeker aan bij. Een dramadocent, een antropoloog, een journalist… ze beschikten allemaal al over vaardigheden die extra van pas komen in het onderwijs.’

“De post-hbo-opleiding NT2 werd in de jaren ’90 in Amsterdam aangeboden door het Centrum van Nascholing Amsterdam (CNA). De faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) van de HvA heeft de opleiding Docent NT2 nieuw leven ingeblazen. Docenten van de lerarenopleiding Nederlands van de HvA verzorgen het onderwijs aan 60 cursisten per jaar.