Hogeschool van Amsterdam

Nanda Piersma benoemd tot bijzonder lector Big Data in de Stad

7 jun 2017 13:18 | Afdeling Communicatie

Nanda Piersma is door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot bijzonder lector ‘Big Data in de stad’. De benoeming van Piersma gaat in op 1 september 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Het lectoraat ‘Big Data in de Stad’ gaat zich richten op big data-analyse die de basis moet vormen voor nieuwe producten en diensten die bijdragen aan oplossingen voor de vele uitdagingen van Amsterdam in de 21ste eeuw. Het nieuwe lectoraat is (de versterking van) een samenwerking tussen de faculteit Techniek, de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, beide van de HvA en het nationaal onderzoeksinstituut CWI, Centrum Wiskunde & Informatica. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA maakt de realisatie van het lectoraat dankzij gedeelde bekostiging mede mogelijk.

Vraagstukken

Steden als Amsterdam zullen in de komende decennia in toenemende mate geconfronteerd worden met verdere verstedelijking en een groei en concentratie van de bevolking. Die ontwikkeling brengt tal van vraagstukken voor steden met zich mee op het gebied van onder andere leefbaarheid, mobiliteit, toenemende energiebehoefte, luchtverontreiniging en bestuurs- en samenwerkingsvormen. Het is de uitdaging voor steden om op al die vraagstukken adequaat te reageren en anticiperen, waarbij het behoud - of versterking - van het milieu en duurzaamheid essentieel zijn. De stad - Amsterdam - moet duurzaam en leefbaar blijven.

Nieuwe oplossingen

De ontwikkeling van ICT en de beschikbaarheid van grote hoeveelheden informatie (Big Data) maken het mogelijk om problemen inzichtelijk te maken en nieuwe oplossingen te bedenken voor de vele grootstedelijke uitdagingen. De basis daarvoor is het meten, opslaan en analyseren van grote hoeveelheden data (data science) waardoor er nieuwe inzichten ontstaan over de (stedelijke) omgeving. Die inzichten kunnen weer leiden tot nieuwe diensten en producten.

Baat

De hoeveelheid data die beschikbaar komt, zal de komende decennia steeds verder toenemen. De focus van het onderzoek van het nieuwe lectoraat richt zich daarom op het omzetten van al die data in bruikbare informatie zodat er concrete actie kan worden ondernomen. Acties waar mensen als eindgebruiker van producten en diensten baat bij hebben. Grote hoeveelheden data hebben ook een keerzijde, namelijk die van de beveiliging van persoonsgegevens en de noodzakelijke transparantie over de verzamelde gegevens. Het lectoraat zal zich ook gaan bezighouden met vraagstukken die deze issues oproepen.

Studenten van de HvA

Nanda Piersma (54) heeft al een lange staat van dienst binnen de HvA. Sinds haar start in 2002 is ze opleidingsmanager geweest van verschillende opleidingen. Vanaf 2014 is zij als hoofddocent verantwoordelijk voor de specialisatie Data Science van de bachelor Toegepaste Wiskunde. Ook is zij verantwoordelijk voor het Urban Analytics team van het HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology. Het lectoraat ‘Big Data in de Stad’ zal de komende jaren studenten van de HvA nauw betrekken bij onderzoeken van het lectoraat. Ook zal er een nauwe koppeling zijn met verschillende bachelor- en master-opleidingen van de HvA.