Hogeschool van Amsterdam

Hanneke Reuling nieuw lid College van Bestuur HvA

Portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering

19 jun 2017 14:55 | Afdeling Communicatie

Hanneke Reuling treedt per 1 oktober 2017 toe tot het College van Bestuur (CvB) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De Raad van Toezicht (RvT) van de HvA heeft haar benoemd tot collegelid met de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering HvA, na een positief advies van de Centrale Medezeggenschapsraad. Reuling volgt interim-CvB-lid Nico Moolenaar op die sinds 1 juli 2016 verantwoordelijk is voor dezelfde portefeuille binnen het huidige CvB HvA. Moolenaar blijft tot 1 oktober 2017 de functie waarnemen.

Bekend terrein

Zowel het beleidsterrein financiën en bedrijfsvoering als het hoger beroepsonderwijs is voor Hanneke Reuling bekend gebied. Op dit moment is zij directeur bedrijfsvoering bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. In die rol is zij sinds 2013 eindverantwoordelijk voor de goede inrichting en organisatie van de bedrijfsvoering binnen ‘haar’ faculteit. Tussen 2006 - 2013 werkte Reuling in verschillende leidinggevende functies bij Fontys Hogescholen, als laatste als directeur Dienst Onderwijs en Onderzoek. Reuling studeerde Theologie in Amsterdam en promoveerde in 2004 aan de (toenmalige) Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht.

Financieel gezond

Reuling is zeer verheugd met haar benoeming. “De HvA is een prachtige hogeschool: groot, divers, vitaal, ondernemend en door vele lijnen met de stad verbonden. Ik verheug me erop onderdeel uit te gaan maken van deze hogeschool-gemeenschap en samen met mijn collega’s van het CvB sturing te mogen geven aan de verdere ontwikkeling en positionering van de HvA. Ik zie er naar uit om in mijn nieuwe functie vraagstukken op te pakken op het gebied van onder meer goede interne dienstverlening, adequate huisvesting, strategische innovatie en reductie van werkdruk. Dit samen met faculteiten en diensten en tegen de achtergrond van noodzakelijke kostenbeheersing.”

Overtuigd

Volgens Marleen Barth, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de HvA is Reuling “de juiste persoon op de juiste plaats”. “Bijna de gehele loopbaan van Hanneke Reuling speelt zich af in het hoger onderwijs. Ze kent de sector dus zeer goed. Daarnaast heeft zij ruime ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Daarom is de RvT ervan overtuigd dat zij de beste persoon is om de ambities van de HvA op het gebied van onderwijs en onderzoek mede te realiseren en tegelijkertijd de hogeschool financieel gezond te houden.”

Waardering

De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de wijze waarop Nico Moolenaar in uitdagende omstandigheden de portefeuille Financiën de Bedrijfsvoering nu al bijna een jaar waarneemt. Voorzitter RvT Marleen Barth: “Nico heeft op uitstekende wijze de financiële gezondheid van de HvA bewaakt en complexe dossiers op vele terreinen waaronder huisvesting opgepakt. We zijn blij dat hij de honneurs tot de komst van Hanneke Reuling nog wil blijven waarnemen.”

Met de aanstelling van Hanneke Reuling bestaat het CvB van de HvA, waarvan Huib de Jong recent officieel benoemd is als voorzitter, per 1 oktober 2017 uit twee vaste leden. Na de zomer start de procedure voor het derde CvB-lid, die van rector HvA.