Hogeschool van Amsterdam

Derde AUAS Summer School klaar voor de start

3 jul 2017 00:30 | Afdeling Communicatie

Zeven verschillende ‘summer courses’, ruim 100 studenten uit 26 landen en een gevarieerd ‘social programme’. Met die ingrediënten in huis start vandaag de derde editie van de AUAS Summer School van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Hofleverancier

Het aanbod van de AUAS Summer School wordt dit jaar aangeboden door twee HvA-faculteiten. Hofleverancier is de faculteit Business en Economie met zes cursussen: Digital Brand Engagement,  European Business Skills , European Financial Markets and Institutions, Global Branding & Cambridge English, International Fashion in Amsterdam en Start Up Scale Up Business. De faculteit Maatschappij en Recht tekent voor de course Practising Human Rights in Urban Areas.

Voertaal Engels

Ruim 100 studenten hebben dit jaar ingetekend op een summer course van de HvA. De helft van deze studenten is afkomstig uit een Europees land, de andere helft is afkomstig van buiten Europa. Ongeveer de helft van alle studenten volgt in het dagelijkse leven een studie aan een partnerinstituut van de HvA binnen of buiten Europa. De summer courses, waarvan de voertaal Engels is, zijn ook toegankelijk voor Nederlandse studenten. Daarvan doen er dit jaar zo’n 15 mee, waarvan de meeste aan de HvA studeren.

Leonard van der Hout

‘Applied’ en ‘Urban’

Het doel van de AUAS Summer School is tweeledig, zegt Leonard van der Hout, projectleider van de Summer School van de HvA. “Allereerst biedt de Summer School studenten de mogelijkheid om extra kennis en verdieping op te doen van onderwerpen die meer of minder in het verlengde van hun eigen studie liggen. Dit gebeurt op bachelor-plus niveau. Alle summer courses zijn samengesteld rond de begrippen ‘Applied’ en ‘Urban’. Bij alle zeven cursussen maken de studenten kennis met de stad en gaan ze, via toegepast onderzoek, aan de slag met grootstedelijke vraagstukken. En natuurlijk bevatten de cursussen ook de nodige hoeveelheid theorie.”

Studiepunten

Iedere student die de summer course met goed gevolg doorloopt, ontvangt aan het eind een certificaat dat goed is voor een aantal studiepunten (ECTS). Van der Hout: “Studenten kunnen deze studiepunten bij hun eigen opleidingsinstelling inbrengen. Het is aan de betreffende instelling of men die studiepunten vervolgens ook toevoegt aan het studieresultaat van de betreffende summer course-student”.

Internationalisering

Een ander belangrijk doel  van de Summer School is het vergroten van de zichtbaarheid en profilering van de HvA-opleidingsmogelijkheden voor internationale studenten. Van der Hout: “Internationalisering staat hoog op de beleidsagenda van de HvA. Vrijwel iedere hbo-professional krijgt bij de uitoefening van zijn of haar functie te maken met andere talen of culturen. De HvA-opleidingen sluiten dan ook aan bij de internationale stand van kennis van het vakgebied. Een aantal HvA-opleidingen zijn volledig Engelstalig met een ‘International Classroom’. Als summer school-deelnemers enthousiast zijn over de HvA en Amsterdam, dan gaan zij zich daardoor wellicht verdiepen in mogelijkheden om voor een langere periode hier te komen studeren. Wij zouden dat toejuichen.”

Kroegentocht

De Summer School is niet alleen maar inhoud. “We organiseren ook leuke dingen als bijvoorbeeld een multi-culti lunch, een pub-quiz met aansluitende kroegentocht en een fietstocht door Amsterdam en omgeving. De boog kan immers niet altijd gespannen staan”, aldus Leonard van der  Hout.