Hogeschool van Amsterdam

HvA en Inholland maken afspraken over lerarenopleidingen

3 mei 2017 08:39 | Afdeling Communicatie

De Colleges van Bestuur van Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben afspraken gemaakt over de lerarenopleidingen van beide instellingen. Hogeschool Inholland zal met ingang van het nieuwe studiejaar (2017-2018) nieuwe studenten voor de tweedegraads lerarenopleidingen doorverwijzen naar de HvA en daarna geen nieuwe studenten meer aannemen. Studenten die in het huidige studiejaar reeds studeren bij Hogeschool Inholland kunnen hun opleiding daar afronden.

Teachers College

Omdat lerarenopleidingen relatief klein en kostbaar zijn, is concentratie van opleidingen één van de speerpunten van de Lerarenagenda van het ministerie van OCW. De huidige stap van Hogeschool Inholland sluit aan bij die koers. Inholland en de HvA nemen samen met beide Amsterdamse universiteiten (UvA en VU) hun verantwoordelijkheid voor het opleiden van voldoende en goede leerkrachten voor het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs voor de metropoolregio Amsterdam. In het ‘Teachers College’ stemmen zij het aanbod van lerarenopleidingen (pabo’s; tweedegraads – en eerstegraads lerarenopleidingen) op elkaar af.