Hogeschool van Amsterdam

29 plannen voor betere overgang van mbo naar hbo

HvA-studenten geven ideeën mede inhoud

15 mei 2017 16:30 | Afdeling Communicatie

Van een Study Together-App tot een Brain & Bootcamp. En van een studievereniging voor mbo’ers tot een Education Festival. Vier uiteenlopende voorbeelden van in totaal 29 ideeën die mbo- en hbo-studenten bedachten voor een betere overgang van het mbo naar het hbo. Vandaag werden de plannen in aanwezigheid van minister Bussemaker van Onderwijs gepresenteerd. Louise Elffers, HvA-lector Beroepsonderwijs: “Een prima idee om studenten zelf plannen te laten ontwikkelen. Zij weten het beste wat ze missen en waar er behoefte aan is.”

Jaarlijks maken ruim 30.000 mbo-studenten de overstap naar het hbo. Maar lang niet altijd succesvol. Al jarenlang stopt tussen de 20 en 25 procent van de studenten met een mbo-achtergrond in het eerste jaar de opleiding. Nog eens 15 tot 20 procent wisselt van opleiding of instelling. Bij elkaar dus zo’n 40 procent mbo’ers die niet succesvol door de start van het hbo heenkomt.

Doorn in het oog

Dit gebrek aan studiesucces is niet alleen hogescholen, maar ook minister Bussemaker van onderwijs een doorn in het oog. Want ondanks allerlei inspanningen van deskundigen lukt het maar niet om het tij te keren. Terwijl het vergroten van studiesucces hoog op de politieke agenda staat. Daarom ook koos Bussemaker voor een onconventionele oplossing. In december 2016 nodigde zij huidige mbo- en hbo-studenten met een mbo achtergrond op om mee te denken aan oplossingen om de overgang van mbo naar hbo beter te laten slagen. Vanuit de gedachte dat studenten als ervaringsdeskundigen zelf het beste weten waar het nu aan schort.

Minister Jet Bussemaker van onderwijs

Carte blanche

De oproep was niet aan dovemansoren gericht. In totaal reageerden een kleine 250 mbo- en hbo-studenten uit het hele land om mee te denken. 19 van hen kwamen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De studenten kregen bijna carte blanche. Er golden slechts twee regels voor alle deelnemers aan het zogenoemde OCW StudentLab. Een idee mocht niet meer dan € 200.000 kosten en het moest passen binnen de wet. Voor de uitvoering van alle plannen stelde de minister in totaal € 11 miljoen beschikbaar.

Studentplannen

In vier maanden tijd zijn op zeven plaatsen workshops gehouden waar studententeams onder leiding van coaches, afkomstig uit het onderwijs, plannen ontwikkelden. In totaal leverde dat 29 concrete ideeën op die zijn geclusterd naar vier thema’s: ‘Informatie over het hbo’ ( 4 ideeën), ‘Begeleiding bij de overstap’ (9 ideeën), ‘Vertrouwen voor mbo-studenten’ (5 ideeën) en ‘Kennismaken met hbo-vaardigheden’ (11 ideeën). Alle studentplannen zijn gebundeld in de brochure Doorstroom mbo-hbo die vandaag in muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht werd gepresenteerd. Hogescholen en mbo-instellingen kunnen later dit jaar intekenen op één van de 29 plannen om ze daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Cruciaal

Minister Bussemaker zei vandaag bij de presentatie “onder de indruk te zijn van de innovatieve en creatieve plannen van de deelnemers aan het OCW StudentLab.” De minister betoogde in Utrecht dat “een goede doorstroom van het mbo naar het hbo, maar ook van de middelbare school naar het hoger onderwijs, voor iedereen cruciaal is. Een goede samenwerking tussen de onderwijssectoren draagt bij aan meer studiesucces voor studenten. Ik roep hogescholen en universiteiten dan ook op om zich in te zetten voor een betere overgang en voor een verbetering van de samenwerking met scholen en mbo’s in de regio.”

Louise Elffers, lector Beroepsonderwijs

Inspirerend

Louise Elffers, HvA-lector beroepsonderwijs geeft aan dat haar lectoraat nauw betrokken is geweest bij het OCW Studentlab. Het gaat dan om het assisteren bij de probleemverkenning door de studentteams, het verzorgen van de inhoudelijke feedback op de plannen en de verwerking van de opbrengsten in de eindbrochure. Elffers noemt het resultaat “heel mooi.” “Het is duidelijk waar voor de studenten de belangrijkste knelpunten liggen en op welke punten actie ondernomen zou moeten en kunnen worden. De veelheid aan ideeën om die knelpunten op te pakken is inspirerend, het kan niet anders dan dat instellingen er iets tussen vinden waar ze graag mee verder willen.”

In nauw overleg

Elffers hoopt erg dat het gesprek met de studenten ook na vandaag over de overgang van mbo naar hbo doorgaat. “De studenten hebben nu hun eerste ideeën voorgesteld, waarmee de instellingen aan de slag gaan. Het is heel belangrijk dat het proces van de keuze en de uitwerking van de ideeën in nauw overleg met studenten gebeurt. Zij weten als geen ander wat je het beste kunt doen, en ook moet laten, om studenten verder te helpen bij de overgang. De instellingen weten op hun beurt goed op welke manier bepaalde zaken het beste uitgezet of gerealiseerd zouden kunnen worden. Als je die expertises samenbrengt, kunnen er hele mooie dingen ontstaan!”