Hogeschool van Amsterdam

Decaan Ietje Veldman stopt bij Faculteit Onderwijs en Opvoeding

5 apr 2017 09:25 | Afdeling Communicatie

Ietje Veldman stopt per 1 oktober 2017 als decaan bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In een mail aan alle medewerkers van FOO laat Veldman vandaag weten dat ze “de afgelopen jaren met veel plezier in en voor de faculteit en de hogeschool heeft gewerkt en dat nog steeds doet. Maar dat het na 42 jaar werken in het onderwijs nu tijd is voor iets anders.”

Verwachtingen waar gemaakt

Veldman werd per 1 mei 2013 door het College van Bestuur UvA-HvA tot voorzitter van het Domein Onderwijs en opvoeding, inmiddels FOO, benoemd. Vanwege haar brede expertise van en (management)ervaring in de onderwijssector betitelde het CvB Veldman bij haar benoeming als een “uitstekende" kandidaat voor de rol van faculteitsdecaan. Volgens HvA rector Huib de Jong heeft Ietje Veldman deze verwachtingen meer dan waar gemaakt. "Niet alleen heeft ze als faculteitsdecaan een duidelijke visie op de sector, maar ze heeft daarbinnen ook het onderzoeksprogramma Urban Education ontwikkeld dat kort geleden als speerpunt van de hogeschool is erkend. Bovendien heeft ze een cruciale rol gespeeld bij de samenwerking van de HvA met het onderwijsveld in de stad en met de gemeente, hetgeen de ontwikkeling van een lange termijn ontwikkelagenda als resultaat heeft, de Amsterdamse Onderwijsopgaven."

Voor haar overstap naar de HvA was Veldman verbonden aan de Universiteit Leiden als directeur Onderwijs van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding. Daarvoor was zij onder meer docente en werkte zij voor het Instituut voor Lerarenopleiding Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) aan de Universiteit van Utrecht en bij de Vrije Universiteit (VU) als directeur Onderwijs van het Instituut voor Didactiek en Onderwijspraktijk (IDO).

Met verve

In haar mail geeft Ietje Veldman aan tot 1 oktober nog met verve door te gaan als decaan FOO. Voor haar vertrek wil ze binnen de faculteit nog stilstaan bij de resultaten die gezamenlijk zijn behaald, zoals de positieve accreditaties/visitaties van de Pabo, van de tweedegraads opleidingen, van de master Professioneel Meesterschap en van het  kenniscentrum. Ook wil ze nog stilstaan bij de ontwikkelingen van het onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten van FOO in relatie tot de vragen en behoeften van de studenten en het werkveld.  

Op korte termijn zal het CvB de procedure voor de opvolging van Ietje Veldman in werking zetten. Dat zal in nauwe samenspraak met het managementteam en de medezeggenschap van FOO gebeuren.