Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam start speciale schakelklas mbo-Pabo HvA

ROC van Amsterdam, ROC TOP, iPabo en HvA bundelen krachten

7 mrt 2017 15:11 | Afdeling Communicatie

Om gemotiveerde studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) beter voor te bereiden op een overstap naar de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), start de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in september 2017 een schakeltraject mbo-pabo. Gedurende een half jaar worden mbo-afgestudeerden klaargestoomd voor de pabo. Soortgelijke schakeltrajecten gaan na de zomer ook van start bij de iPabo in Amsterdam en bij hogescholen in de regio’s Den Haag en Rotterdam. Minister Bussemaker van Onderwijs woonde vandaag de ‘kick-off’ van dit project bij op de Hogeschool Rotterdam.

Instroom

De instroom van studenten die kiezen voor een hbo-lerarenopleiding basisonderwijs is de afgelopen jaren fors gedaald. Landelijk liep de pabo-instroom in de afgelopen vijf jaar met zo’n 40% terug. Ook bij de HvA daalde het aantal studenten in dezelfde periode met 38%. De sterkste daling betreft de groep mbo-studenten die voor de pabo kiest. Tot de invoering van de zogenoemde toelatingstoetsen in het studiejaar 2015/16 bedroeg de instroom vanuit het mbo ongeveer een derde van de totale instroom. Sindsdien is dat percentage gezakt tot rond de 10%.

Verplichte instroomtoetsen

Een belangrijke reden voor de sterke daling van het aantal mbo’ers is de invoering van verplichte instroomtoetsen voor mbo’ers die naar de pabo willen. Sinds twee jaar (vanaf studiejaar 2015/16) moeten zij verplichte toelatingstoetsen doen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Deze toetsen zijn ingevoerd om de kwaliteit van de pabo verder te verhogen, een breed gedragen maatschappelijke en politieke wens. Alleen als afgestudeerde mbo’ers slagen voor de instroomtoetsen worden zij nog toegelaten tot de pabo. Deze toetsen blijken veel mbo-studenten af te schrikken. Ook vinden veel mbo’ers de toetsen erg moeilijk. Gevolg: een sterke daling van de instroom van het aantal mbo-studenten.

Zorgelijk

Minister Bussemaker staat pal achter de kwaliteitsverhoging van het pabo-onderwijs, maar vindt tegelijkertijd de dalende instroom van met name mbo-studenten zorgelijk. De minister wil een zo divers mogelijke instroom in de pabo waardoor de pabo-studenten een afspiegeling vormen van de samenleving waarin zij uiteindelijk komen te werken. Dat betekent dus ook studenten met bijvoorbeeld een mbo- of migratieachtergrond. Om dat te stimuleren heeft de minister nu geld vrijgemaakt voor de Randstedelijke hogescholen om meer mbo-studenten op de pabo te krijgen.

Schakelklas

In de regio Amsterdam werken vier organisaties in dit project samen: ROC van Amsterdam, ROC TOP, hogeschool iPabo en de HvA. De HvA-schakelklas die in september start, staat open voor afgestudeerde mbo-studenten, afkomstig van ROC van Amsterdam en ROC TOP, die bewust kiezen voor de pabo, ongeacht hun studierichting op het mbo. In een half jaar krijgen zij les in de vakken waarvoor de toelatingstoets geldt. Daarnaast komen vakken als Nederlands en pedagogiek aan bod en is er ruimte vrijgemaakt voor beeldende en muzikale vorming en professionele persoonlijke ontwikkeling. In het half jaar wordt er ook al een dag stage gelopen op een basisschool. De deelnemers aan de schakelklas die aan het einde van het traject slagen voor de instroomtoetsen, beginnen in februari met hun officiële pabo-opleiding. Zolang de mbo’ers het schakeltraject volgen, blijven ze nog ingeschreven staan bij het ROC, waardoor ze hun rechten als mbo-student behouden.

Goede zaak

HvA-Pabo opleidingsmanager Johan Jelsma is blij met het nieuwe initiatief. “De pabo’s in Nederland hebben destijds bewust ingezet op kwaliteitsverhoging van de pabo. Daar hoorde ook de verplichte instroomtoetsen voor mbo’ers bij. Het gevolg daarvan, een lagere instroom, kun je zien als de prijs die je betaalt voor de keuze om kwaliteit boven alles te stellen. Met dit nieuwe project doen we geen concessie aan die kwaliteit, terwijl mbo-studenten toch meer kans hebben om naar de pabo te gaan. Dat is een goede zaak.”