Hogeschool van Amsterdam

Veel animo voor fixusopleidingen HvA

28 feb 2017 10:31 | Afdeling Communicatie

Voor de vier zogenoemde fixusopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is veel belangstelling. Uit cijfers van Studiekeuze123 blijkt dat alle HvA-opleidingen waar een selectieprocedure voor geldt fors zijn ‘overtekend’. Voor de HvA gaat het voor het studiejaar 2017-2018 om vier opleidingen: Toegepaste Psychologie, Fysiotherapie, Forensisch Onderzoek en AMFI- Amsterdam Fashion Institute (Fashion & Textile Technologies*.)

Vervroegde inschrijfdatum

De opleidingen met een numerus fixus kennen sinds dit jaar een vervroegde inschrijfdatum. Wie zich voor een fixusopleiding wilde inschrijven, moest dat uiterlijk op 15 januari doen. De vervroegde datum is ingesteld om hogescholen en universiteiten voldoende tijd te geven om studenten zorgvuldig te selecteren. Selectie is nodig omdat de betreffende opleidingen een gelimiteerd aantal opleidingsplaatsen hebben. De redenen daarvoor zijn onder meer een tekort aan stageplaatsen, beperkte faciliteiten bij de betreffende opleiding (zoals laboratoriumplekken) of een krappe arbeidsmarkt.

Meeste aanmeldingen

De meeste belangstelling is er voor AMFI. Daar schreven zich 1290 geïnteresseerden in, terwijl er maar 410 plekken zijn. AMFI was niet alleen bij de HvA, maar in het gehele hbo de fixus-opleiding met de meeste aanmeldingen. Voor de bachelor Toegepaste Psychologie meldden zich 970 aspirant-studenten zich aan tegenover 365 plekken. Voor Fysiotherapie kozen 555 studenten, terwijl er 390 opleidingsplaatsen zijn. De studie Forensisch Onderzoek ging maar liefs zes keer ‘over de kop’. Voor 469 geïnteresseerden zijn slechts 80 studieplekken beschikbaar.

Rangnummer

Op 15 april krijgen alle studenten die hebben deelgenomen aan de numerus fixus-selectie van Studielink een rangnummer toegekend. Hoe lager het rangnummer, des te beter een student de selectie heeft doorlopen. De selectie verschilt per fixusopleiding, maar bestaat uit verschillende onderdelen als een college bijwonen, een huiswerkopdracht maken, een online vragenlijst of toetsen maken.

Inschatting

Mits een aspirant student ook aan andere toelatingsvoorwaarden voldoet (bijvoorbeeld slagen voor de middelbare school), kan hij of zij op basis van het rangnummer een inschatting maken op de kans om daadwerkelijk toegelaten te worden. Hoe lager het rangnummer, des te groter de kans. Een hoger rangnummer (hoger dan het beschikbare aantal plekken van een opleiding) betekent echter niet dat een student geen kans meer heeft. Want aspirant studenten met een laag rangnummer kunnen bijvoorbeeld zakken voor het examen van de middelbare school of toch voor een andere studie kiezen. Dan schuift een hoger rangnummer door.

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)