Hogeschool van Amsterdam

Grote proef van start met flexibel laden elektrische auto’s

Praktijkcasus voor onderzoeksproject SEEV4City dat HvA leidt

2 mrt 2017 12:16 | Afdeling Communicatie

De gemeente Amsterdam start deze week als eerste Nederlandse gemeente een grootschalige proef met het flexibel laden van elektrische auto’s. De auto’s worden op groter vermogen geladen tijdens uren dat er een energie-overschot is omdat de vraag van andere gebruikers laag is. Deze laadproef wordt als praktijkcasus meegenomen in het EU-onderzoek ‘SEEV4City’ in vijf Europese steden, waarvan de Hogeschool van Amsterdam projectleider is.

De elektrische auto’s worden op minder vermogen geladen op de momenten dat minder energie beschikbaar is, wanneer huishoudens bijvoorbeeld al veel stroom gebruiken.

200 laadpunten

De proef begint met 200 laadpunten in Centrum, West, Nieuw-West en Zuid. Naar schatting doen er zo’n duizend tot vijftienhonderd voertuigen mee. De laaddata van de auto’s worden gemonitord, zodat deze tijdens de proef altijd vol genoeg zijn voor de volgende rit. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de gemeente Amsterdam, Nuon, Liander en ElaadNL.

SEEV4City

De proef is een casus binnen het grotere Europese project SEEV4City , gesubsidieerd binnen het Interreg Noordzeeregio programma, waarin vijf Europese steden gaan experimenteren met het opslaan van zonne-energie in elektrische auto’s onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Een volgende stap in SEEV4City is dan ook dat de elektrische auto’s flexibel worden opgeladen met real-time gemeten energie die duurzaam is opgewekt via zonnepanelen in de buurt.

11 en 12 mei vindt de SEEV4City-conferentie plaats waarbij de HvA gastheer is voor alle internationale partners.