Hogeschool van Amsterdam

Negentien HvA-studenten kruipen in huid minister

Plannen maken voor betere overgang mbo-hbo

15 feb 2017 12:09 | Afdeling Communicatie

“Gezocht, studenten die voor vier maanden in de huid van de minister willen kruipen. Om vanuit die rol plannen te bedenken waarmee de overstap van het mbo naar het hbo wordt verbeterd”. Met deze oproep richtte minister Bussemaker van Onderwijs zich in het afgelopen najaar zowel tot hbo-studenten met een mbo-achtergrond als tot vergevorderde mbo-studenten. De oproep resulteerde landelijk in 247 ‘tijdelijke ministers van onderwijs’, waaronder 19 van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zij gaan nu ideeën ontwikkelen voor een betere aansluiting mbo-hbo. Voor de uitvoering van de beste plannen is in totaal € 11.000.000 beschikbaar.

Mbo-achtergrond

Mbo’ers in het hoger beroepsonderwijs. Overal in het land heten hogescholen deze categorie studenten ieder jaar weer van harte welkom. Immers, doorstuderen is goed voor je toekomst, zo luidt het credo van zowel de minister als het hbo. Dit studiejaar bijvoorbeeld hebben van de bijna 100.000 eerstejaars in het hbo zo’n 34% (ruim 33.000 studenten) een mbo-achtergrond. Dat landelijke beeld is bij de HvA niet anders: van de ruim 13.000 starters komen er ruim 4200 (ruim 30%) van het mbo.

Uitval

Waar de HvA gelijke tred houdt met de landelijke mbo-instroom, geldt dat ook voor het percentage eerstejaars mbo’ers die in of aan het einde van propedeusefase uitvalt of van studie en/of hogeschool wisselt en dus opnieuw begint met een (andere) studie. Landelijk zit de uitval rond de 40%, bij de HvA is dat met 45% zelfs nog iets hoger. Ondanks allerlei inspanningen om die uitval te verlagen, lukt het nog niet dat percentage drastisch naar beneden te krijgen. Voor velen blijkt de overstap van mbo naar hbo te groot te zijn. Om het tij te keren kiest minister Bussemaker nu voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Vanuit de gedachte dat hbo-studenten met een mbo-achtergrond beter dan wie ook ervaring hebben met de overgang mbo-hbo, wil zij die kennis nu benutten voor het bedenken van plannen waarmee de overstap mbo-hbo kan worden verbeterd.

Gugarsha Thesaiveerasingam: "niveau mbo moet omhoog"

Concrete plannen

Na de oproep van de minister bleken 247 ervaringsdeskundigen bereid om zich over de mbo-hbo problematiek te buigen. Onder begeleiding van coaches gaan deze 247 studenten in vier workshops, verdeeld over zeven plekken in het land, aan de slag met het bedenken van concrete plannen voor onder meer betere voorlichting, voorbereiding en begeleiding. Het uiteindelijk doel is om het studiesucces van mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo te vergroten. Eind april worden alle plannen door een groep deskundigen, waaronder HvA-lector beroepsonderwijs Louise Elffers, beoordeeld. Alle projectvoorstellen die haalbaar zijn en bijdragen aan het doel, worden medio mei op het ministerie van OCW gepresenteerd. Hogescholen kunnen dan zelf besluiten met welke plannen ze aan de gang willen gaan. Daarvoor is per hogeschool rond de € 200.000 beschikbaar.

Mohammed Nassiri: "Schets reëler beeld van het hbo"

Volstrekt onvoldoende

Gugarsha Thesaiveerasingam (24), 4e jaars HvA-student HBO-Rechten, is één van de HvA-studenten die meedenkt over de plannen. Als voormalig mbo-student herkent ze de moeizame overgang mbo-hbo. “Ik had destijds wel een open dag bezocht, maar kreeg uiteindelijk geen reëel beeld van het hbo. Ik was op het mbo ook totaal niet voorbereid op wat studeren op het hbo inhield.” Dat geldt ook voor Mohammed Nassiri (23), die als 2e jaars HvA-student Bestuurskunde eveneens meedoet aan het project. “Ik kreeg op het mbo slechts één uur voorlichting over het hbo. Volstrekt onvoldoende om een goed beeld te krijgen. Daarom ook dat mijn eerste keuze, hbo- Bouwkunde, uiteindelijk niet de goede bleek. Bij Bestuurskunde ben ik nu wel op mijn plaats.” Het “totaal niet voorbereid zijn op bijvoorbeeld de manier van studeren en de veel grotere mate van eigen verantwoordelijkheid” geldt ook voor Janice van Maanen (22), nu 4e jaars HBO-Rechten bij de HvA en ook deelnemer aan het OCW-initiatief. “Ik wist eigenlijk niet waar ik aan begon. Het was een sprong in het diepe, zeg ik nu achteraf.”

Janice van Maanen: "begeleidingscolleges voor mbo-studenten"

Unaniem

Alle drie de HvA-studenten zijn unaniem als het gaat om het grote verschil tussen het mbo en het hbo. “Meer eigen verantwoordelijkheid, grotere mate van zelfstandigheid, andere vorm van lesgeven, hogere snelheid van leerstof verwerken”, klinkt het in koor. “Die verschillen moeten aan mbo-studenten voorafgaande aan de overstap veel duidelijker worden verteld”, zegt Nassiri. “ Het beeld wat nu over het hbo op bijvoorbeeld open dagen wordt verteld, komt onvoldoende overeen met de realiteit.”

Eerste ideeën

De drie ‘tijdelijke ministers van onderwijs’ doen mee aan het project van OCW omdat ze het belangrijk vinden dat hun inzichten ten goede komen aan toekomstige hbo-studenten, afkomstig uit het mbo. Zonder nu al het achterste van hun tong te laten zien - het proces van plannen maken zit nog in de beginfase - hebben ze alle drie al wel eerste ideeën. Thesaiveerasingam: “Het niveau van het mbo moet omhoog. Het gat met het hbo is nu te groot. Dat vraagt om afstemming tussen mbo en hbo.” Nassiri: “Schets op het mbo een reëler beeld van het hbo. En maak de studiekeuzecheck beter. De huidige check is te beperkt om een goed beeld te krijgen van de gehele opleiding.” Van Maanen: “Bied mbo-studenten in de eerste fase van hun hbo-opleiding begeleidingscolleges aan met specifieke aandacht voor vaardigheden die nodig zijn voor het volgen van onderwijs op hbo-niveau, zoals plannen en de manier van leren. Het zou prachtig zijn wanneer ouderejaars met een mbo-achtergrond deze colleges geven.”