Hogeschool van Amsterdam

HU-lector Nadja Jungmann ‘Lector van het Jaar’

2 feb 2017 16:50 | Afdeling Communicatie

“De keuze was uitermate moeilijk”, aldus de jury van de verkiezing 'Lector van het Jaar 2016-2017'. “Het betreft alle drie getalenteerde vrouwen die uitnemende onderzoekers en tegelijkertijd ambassadeur voor hun vakgebied zijn.” Hiermee doelde de jury op lectoren Louise Elffers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht (HU) en Marijke Kral van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij waren de drie genomineerden voor de titel “Lector van het jaar 2016-2017’. Minister Bussemaker maakte vandaag een einde aan de spanning met de bekendmaking dat lector Nadja Jungmann er met de hoofdprijs vandoor gaat.

Voetlicht

De verkiezing ‘Lector van het Jaar’ vond dit jaar voor de zevende maal plaats. Deze verkiezing is een gezamenlijk initiatief van het nieuwsplatform ScienceGuide en het Interstedelijk Studenten Overleg, ISO. Doel van deze verkiezing is om het belang van lectoraten binnen het hoger beroepsonderwijs aan de hand van wisselende thema’s over het voetlicht te brengen. Het thema van dit jaar was ‘maatschappelijke ongelijkheid’, een breed onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat.

Louise Elffers

Bestrijden van ongelijkheid

Volgens het juryrapport werken alle drie genomineerden via onderzoek en onderwijs aan de gelijkstelling en het vergroten van kansen voor kwetsbare groepen. Zo zet Louise Elffers, lector beroepsonderwijs aan de HvA, zich in Amsterdam concreet in om de kloof tussen mbo en hbo te dichten en betrekt daarbij lokale overheden en alle betrokken onderwijsinstellingen. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de HU, op haar beurt maakt het leven van schuldenaren in de samenleving makkelijker met haar onderzoek en activiteiten op het grensvlak van recht en sociaal werk. Marijke Kral, lector Leren met ICT, weet tot slot degenen die het moeilijk hebben in het onderwijs nét dat duwtje in de rug te geven met de inzet van ICT-toepassingen. “Zo biedt iedere lector op haar eigen manier een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van ongelijkheid”, aldus de jury.

Meest compleet

De jury besloot na uitgebreid beraad, waarbij ook Eric van de Luytgaarden, de voorzitter van de Vereniging van Lectoren was betrokken, om Nadja Jungmann uit te roepen tot winnaar. Zij was in de ogen van de jury “het meest compleet”. “Het werk van een lector is veelzijdig en de winnaar laat zien op alle vlakken haar steentje bij te dragen. Of het nu onderzoek, onderwijs, docentprofessionalisering, studentbetrokkenheid, werkveldbetrokkenheid, multidisciplinariteit, exposure of het verbinden van maatschappelijke partijen is. De winnaar van 2016-2017 combineert het allemaal in een onderwerp waarin een luide vraag om hulp hoorbaar is.”

Marijke Kral (Foto: HAN)

Genderprobleem

De bekendmaking van de uitslag van de “Lector van het Jaar”- verkiezing vond plaats in Den Haag aan het einde van een seminar over talentonderwijs. De daar aanwezige minister van onderwijs, Jet Bussemaker, reikte aan Nadja Jungmann een winnaarsbokaal uit. Daarnaast ontvingen alle drie de lectoren bloemen. Uit het feit dat dit jaar drie vrouwen waren genomineerd, concludeerde de jury “dat in het praktijkgerichte onderzoek minder sprake is van een genderprobleem dan in de universitaire wereld het geval is”. Die constatering stemde de jury, los van de individuele kwaliteiten van de genomineerden, ook tot tevredenheid.