Hogeschool van Amsterdam

Verpleegkundestudenten HvA bestormen Amsterdamse wijken

2 feb 2017 08:00 | Afdeling Communicatie

Alle tweedejaarsstudenten Verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) lopen deze week mee met ervaren wijkverpleegkundigen in de regio Amsterdam. De ruim 200 Verpleegkunde-studenten verlenen zorg bij mensen thuis in het kielzog van professionele wijkverpleegkundigen. Deze grootschalige actie is georganiseerd in samenwerking met een groot aantal thuiszorgorganisaties in en rond Amsterdam. Doel van deze week is om de verpleegkundigen in opleiding kennis te laten maken met de wijkzorg en de rol van de verpleegkundige daarin.


Een van de initiators van deze ‘Community Care’-week is Margriet van Iersel, docent-onderzoeker en tevens voorzitter van de curriculumcommissie bij de HvA-opleiding Verpleegkunde. De week is onderdeel van een initiatief om hbo-studenten Verpleegkunde enthousiaster te maken over de wijkverpleegkunde, nu er een tekort is aan hoger opgeleid zorgpersoneel in de wijk. En dit tekort wordt groter nu niet alleen ouderen, maar ook jongeren in een complexe zorgsituatie vaker thuis blijven wonen.

Lobby

De ‘lobby’ die Van Iersel samen met thuiszorgorganisaties en andere Verpleegkundedocenten voert, is erop gericht om de beeldvorming van hbo-studenten Verpleegkunde over de wijkverpleegkunde bij te stellen, en hen er meer kennis over bij te brengen. Want slechts een klein aantal van alle afgestudeerde hbo-studenten Verpleegkunde koos de afgelopen jaren voor een baan in ‘de wijk’. Het overgrote deel kiest nog altijd voor werken in het ziekenhuis.

Steunkousen

Margriet van Iersel doet momenteel een promotie-onderzoek onder Verpleegkundestudenten naar de beeldvorming die zij over de wijkverpleegkunde hebben. Bij de start van haar onderzoek in 2014 peilde zij de beeldvorming onder 1060 Verpleegkundestudenten van 6 Nederlandse hogescholen. Daaruit bleek dat bij veel studenten een beeld heerst van de wijkverpleegkundige dat nog gestoeld is op verouderde opvattingen; dat het om saai werk gaat, zoals steunkousen aantrekken.

Maar het beroep is erg veranderd; zo mag de wijkverpleegkundige tegenwoordig zelf indiceren. De wijkverpleegkundige is nu degene die de zorg regisseert en bepaalt welke behandeling de patiënt krijgt. Dat is ‘een ‘erkenning van deskundigheid’, zoals Van Iersel zegt.

Margriet van Iersel

Meer rolmodellen voor de studenten

Van Iersel onderzoekt of de beeldvorming van hbo-studenten Verpleegkunde in Nederland verandert onder invloed van een nieuw curriculum. Onbekend maakt onbemind, en daarom hebben alle hogescholen het curriculum van de opleiding HBO-V inmiddels aangepast, De lesmaterialen bevatten meer voorbeelden uit de wijkverpleegkunde, en er zijn meer docenten uit de wijkverpleegkunde aangesteld als rolmodellen.

De HvA heeft hierin een voortrekkersrol en biedt sinds dit studiejaar ook de minor Complexe Wijkverpleegkundige Zorg aan, om meer studenten kennis te laten nemen van de complexe zorg die het beroep van wijkverpleegkundige eigenlijk inhoudt.

Keuzes

Margriet van Iersel: ‘We weten eigenlijk heel weinig over hoe studenten keuzes maken tijdens hun studie. Daarom volg ik een grote groep studenten vanaf het begin van hun studie, om na te gaan of het nieuwe curriculum invloed heeft op hun uiteindelijke beroepskeuze. Ik houd alle keuzes bij: hoeveel studenten kiezen voor vakken over de wijkverpleegkunde, waar ze hun afstudeerstage kiezen - want die geeft aan welk toekomstig beroep hun belangstelling heeft- en hoeveel erop afstuderen. Het belangrijkste is dat studenten weten wat het beroep van wijkverpleegkundige écht inhoudt. Daar willen we met deze Community Care-week aan bijdragen, zodat studenten beter geïnformeerd keuzen kunnen maken over een werkveld voor hun toekomstig beroep.'

De regionale zender AT5 besteedde vandaag in een tv-reportage ook aandacht aan de HvA-verpleegkundigen die 'de wijk' ingingen.