Hogeschool van Amsterdam

Aantal eerstejaars HvA groeit met 5,2 procent

30 jan 2017 13:11 | Afdeling Communicatie

Dit studiejaar (2016-2017) zijn in totaal 13.161 eerstejaarsstudenten van start gegaan met een studie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat komt neer op een stijging van 5,2 procent ten opzicht van het vorige studiejaar (2015-2016) toen er 12.513 eerstejaars begonnen aan de HvA. Met het definitieve instroomcijfer van ruim 13.000 eerstejaars telt de HvA dit jaar in totaal 45.690 studenten. Daarmee blijft de HvA de grootste hogeschool van Nederland.


Twee groepen

De ruim 13.000 starters op de HvA zijn te verdelen in twee groepen. De grootste groep, namelijk 9.825 studenten, bestaat uit eerstejaars die voor het eerst in het hoger beroepsonderwijs studeren. De overige 3.336 studenten zijn de zogenoemde ‘wisselaars’, studenten die tijdens of na de propedeuse wisselen van studie en dus met een andere hbo-opleiding zijn begonnen. Dat zijn zowel studenten die binnen de HvA van studie zijn gewisseld als studenten die van een andere hogeschool naar de HvA zijn overgestapt.

Koploper

Procentueel gezien is de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) koploper met een stijging van 26% nieuwe studenten, wat neerkomt op 2659 nieuwkomers. In exacte aantallen verwelkomde de faculteit Business en Economie (FBE) de meeste eerstejaars (3224 studenten, + 3%). De faculteiten ‘Bewegen, Sport en Voeding’ (+2%) en ‘Maatschappij en Recht’ (+ 4%) stijgen ook licht. De faculteiten ‘Techniek’(-1%), ‘Onderwijs en Opvoeding’ (-3%) en ‘Gezondheid’ (-5%) dalen iets.

Grootste stijgers

Opgesplitst naar opleidingen bachelor-voltijd is de opleiding HBO-ICT met 214 nieuwe studenten (+41%) de grootste stijger. Met 144 eerstejaars (+45%) staat de opleiding Communication and Multimedia Design op plaats twee. De opleiding Hbo-Rechten komt op plek drie met 136 nieuwkomers (+28%).

M/V

Van de totale instroom eerstejaars is 53% man (6952) en 47% vrouw (6209). Kijkend naar vooropleiding komt ruim de helft van alle eerstejaars (56%) van de havo. Bijna een derde (32%) stroomt vanuit het mbo de HvA binnen en 7% heeft een vwo-achtergrond. Nog eens 3% komt vanuit het buitenland.

Verschillende percentages

De Vereniging Hogescholen (VH), de brancheorganisatie van het hoger beroepsonderwijs, publiceerde vandaag ook de landelijke instroomcijfers ten opzichte van vorig jaar. Deze cijfers zijn niet 1 op 1 te vergelijken met de cijfers van de HvA omdat de VH alleen kijkt naar het aantal nieuwkomers in het hbo. De ‘wisselaars’ worden door de VH, anders dus dan bij de HvA, niet meegeteld als ‘instroom eerste jaar’. De VH komt voor dit studiejaar uit op een stijging van de instroom bij de HvA van 10,7% (dat zijn de 9.825 HvA-studenten die voor het eerst het hbo betreden). Hiertegenover staat het eerdergenoemde HvA-cijfer van +5,2%. Uit de cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt wel dat ook landelijk het aantal eerstejaars is gestegen.