Hogeschool van Amsterdam

Nieuwe vervroegde inschrijfdatum voor fixusopleidingen

2 dec 2016 09:30 | Afdeling Communicatie

15 januari 2017. Dit is de nieuwe wettelijke uiterste datum waarop studenten zich moeten inschrijven voor een zogeheten fixusopleiding voor het komende studiejaar. Alleen dan is de aankomende student op tijd om mee te doen aan een selectieprocedure voor een fixusopleiding, waarvoor een beperkt aantal plaatsen per jaar beschikbaar is. Voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat het voor het studiejaar 2017-2018 om vier opleidingen: Toegepaste Psychologie, Fysiotherapie, Forensisch Onderzoek en AMFI- Amsterdam Fashion Institute (Fashion & Textile Technologies*.)

Numerus fixus

De landelijke wettelijke deadline voor het inschrijven voor een ‘reguliere’ opleiding in het hoger onderwijs ligt al sinds een aantal jaren op 1 mei. Uitzondering daarop zijn opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt. Deze opleidingen hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen per studiejaar. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn een tekort aan stageplaatsen, beperkte faciliteiten bij de betreffende opleiding (zoals laboratoriumplekken) of een krappe arbeidsmarkt.

Zorgvuldig selecteren

De vervroegde datum van 15 januari voor fixus-opleidingen is ingesteld om hogescholen en universiteiten voldoende tijd te geven om aan de hand van specifieke criteria studenten zorgvuldig te selecteren. De wijze van selectie verschilt per opleiding, maar bestaat bij de HvA meestal uit een online vragenlijst en/of een huiswerkopdracht die de student in spé voorafgaande aan een selectiedag thuis maakt. Tijdens de selectiedag gaat het om het volgen van een college, een praktijkopdracht en een aantal toetsen die men moet afleggen. Ook maakt de aankomende student dan kennis met mogelijke aanstaande medestudenten en docenten.

Extra voorlichtingsavond

Voorafgaande aan de datum van 15 januari organiseert de HvA op 6 december een extra voorlichtingsavond  voor drie van de vier fixusopleidingen (Toegepaste Psychologie, Fysiotherapie, Forensisch Onderzoek), waar men de sfeer van een opleiding kan proeven, voorlichtingsrondes kan bezoeken en in sommige gevallen kan deelnemen aan een proefles. Aanmelden daarvoor is nog mogelijk.

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)