Hogeschool van Amsterdam

HvA ontvangt RAAK-subsidies voor vijf onderzoeksprojecten

15 dec 2016 14:27 | Afdeling Communicatie

Vijf onderzoeken van de HvA ontvangen subsidie in het kader van de regeling RAAK Publiek. Deze regeling ondersteunt onderzoek van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. RAAK Publiek ontving 62 aanvragen voor subsidie en kende er 24 toe, waarvan dus vijf van de HvA. Het totaal toegekende bedrag is 1,5 miljoen euro.

De onderstaande onderzoeken zijn gehonoreerd met een subsidie. De onderzoeken hebben een looptijd van twee jaar.

Kindertherapeuten Stimuleren Kinderen met Astma tot Meer Beweging (Simba).

Ontwikkeling van een beweeggame voor het vergroten van plezier in bewegen en volhouden van dagelijks fysieke activiteit bij kinderen met astma van 8-12 jaar.

Onderzoeker: Annieck Timmerman
Kenniscentrum ACHIEVE, Urban Vitality
Primair lectoraat Oefentherapie. Andere lectoraten: Fysiotherapie, Ergotherapie, Digital life, Kracht van sport

LocalDNA: DNA-onderzoek op locatie – Van laboratorium naar opsporingspraktijk

Onderzoeker: Anna Mapes
Lector: Christianne de Poot
Onderzoeksprogramma Forensisch Onderzoek

WHeelchair ExercisE and Lifestyle Study (WHEELS)

Het ontwikkelen van een online leefstijlprogramma en begeleidingstraject voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie.

Onderzoeker: lector Marije Baart de la Faille-Deutekom
Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding, Urban Vitality
primair lectoraat Kracht van Sport. Andere lectoraten: gewichtsmanagement, fyisotherapie, oefentherapie

Omgaan met controversiële onderwerpen in de klas

Lector Ron Oostdam (Lector Maatwerk in leren en instructie)
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Urban Education.
Ander betrokken lectoraat: Didactiek van de maatschappijvakken

De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw

Van musea wordt steeds vaker verwacht dat zij de bezoeker raken en inspireren. Hoe doet een tentoonstellingsmaker dat?

Onderzoeker: Bernadette Schrandt
Lector Harry van Vliet (lectoraat Crossmedia)
Lectoraat: Create-IT / ACIN

De RAAK publiek-subsidies worden jaarlijks toegekend door het Nationaal Regieorgaan praktijkgericht onderzoek. De HvA had tien projecten ingediend.