Hogeschool van Amsterdam

Huib de Jong gekozen in bestuur Vereniging Hogescholen

2 dec 2016 13:32 | Afdeling Communicatie

Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en tevens vicevoorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA, is vandaag gekozen tot bestuurslid van de Vereniging Hogescholen (VH). Zijn benoeming per 1 maart 2017 geldt voor een periode van drie jaar en vond vandaag plaats bij acclamatie tijdens de Algemene Vergadering van de VH in Utrecht.

De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen die door de overheid worden bekostigd. De aangesloten hogescholen, 37 in totaal, behartigen de belangen van bijna 450.000 studenten en ruim 40.000 medewerkers in het hoger beroepsonderwijs. De hogescholen zetten zich samen in voor de kwaliteit van onderwijs én praktijkgericht onderzoek. De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling en is bovendien de belangenbehartiger van alle aangesloten hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal.

Verheugd

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen onder voorzitterschap van Thom de Graaf. De overige zes bestuursleden komen uit de hogescholen en worden voor een periode van drie jaar gekozen, met eenmaal de mogelijkheid van verlenging van de termijn. Huib de Jong is verheugd over zijn benoeming: “Hogescholen hebben zich in de afgelopen periode opnieuw uitgevonden. De onderwijskwaliteit is goed en ons praktijkgericht onderzoek heeft een vaste plaats gekregen in de kennisinfrastructuur van ons land. We gaan nu een cruciale fase in om de erkenning te krijgen die we als instellingen voor hoger beroepsonderwijs verdienen. Ik vind het belangrijk om ook vanuit de HvA daar een bijdrage aan te leveren.'

.