Hogeschool van Amsterdam

Reviewcommissie op alle fronten positief over HvA

25 okt 2016 15:12 | Afdeling Communicatie

De HvA doet het op alle fronten goed. Dat oordeelt de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek in haar vandaag verschenen advies aan de minister van Onderwijs.

De commissie onderzocht of Nederlandse hogescholen en universiteiten de in 2012 geformuleerde Prestatieafspraken hebben gehaald.

In 2012 maakte het ministerie van OC&W prestatieafspraken met de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Die afspraken werden vastgelegd in een document Profiel en Prestatieafspraken HvA. Daarin wordt beschreven wat de HvA wil realiseren op het gebied van studenttevredenheid, studiesucces en de kwaliteit van onderwijs. Ook komt aan de orde wat de HvA wil doen aan profilering, zwaartepuntvorming en valorisatie. De plannen zijn als ambitieus betiteld.

Uit de evaluatie die in de afgelopen periode werd uitgevoerd, blijkt dat de HvA de doelstellingen op alle terreinen heeft gehaald, met uitzondering van het studiesucces. Toch beoordeelt de Reviewcommissie de inspanningen en resultaten van de HvA op dat gebied positief. Dat komt doordat de hogeschool duidelijk een goede aanpak heeft die aantoonbaar leidt tot verbetering van het bachelorrendement. Hierdoor adviseert de commissie op elk van de drie onderdelen positief over de HvA aan de minister.

Rector Huib de Jong reageert zeer verheugd op het oordeel van de Reviewcommissie. 'Driemaal positief, het kan niet beter. Deze beoordeling door de Reviewcommissie telt heel zwaar. Vooral omdat het een belangrijke bevestiging is van de koers die we varen en een geweldig compliment voor alle medewerkers van de HvA.'

Het volledige advies over de HvA staat op de website van de Reviewcommissie .