Hogeschool van Amsterdam

Decaan FBSV Jacomine Ravensbergen naar CvB Avans Hogeschool

3 okt 2016 10:18 | Afdeling Communicatie

Jacomine Ravensbergen, decaan van de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de HvA, treedt per 1 december 2016 toe tot het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Zij neemt dus afscheid van de HvA.

Het College van Bestuur van de HvA start in overleg met de faculteit de opvolgingsprocedure. De benoeming van een nieuwe decaan begint met het opstellen van een profiel voor de beoogde opvolger (m/v). De facultaire medezeggenschapsraad wordt daar nauw bij betrokken.

Jacomine Ravensbergen ging in 2010 van start als decaan (toen nog domeinvoorzitter) van de faculteit (het domein) Bewegen, Sport en Voeding. Volgens rector Huib de Jong van de HvA heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van de faculteit. ‘Jacomine is een netwerker pur sang. Ik ben onder de indruk van de manier waarop zij met een enorme passie voor onderwijs en sport de contacten tussen beide sectoren versterkt heeft. Binnen de hogeschool heeft zij zich telkens hard gemaakt voor topsport. Zij had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Topsport Academie Amsterdam (TAA), waardoor het mogelijk wordt om topsport te combineren met een studie. Daarnaast heeft zij het onderzoek aan de faculteit een stevige impuls gegeven. Het aantal lectoren is onder haar leiding gegroeid en de verbinding tussen het onderzoek en onderwijs is stevig gelegd. Hierbij heeft zij een sterke band gesmeed met de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit. Ze was de drijvende kracht achter het tot stand komen van het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS), een samenwerkingsinstituut tussen diverse instellingen. Dat zijn prestaties waar zij als decaan trots op mag terugkijken en waar wij haar als hogeschool dankbaar voor zijn. Wij wensen haar heel veel succes bij onze collega’s van Avans.’