Hogeschool van Amsterdam

Wisselende waarderingen HvA in Elsevier en keuzegids HBO

30 sep 2016 10:18 | Afdeling Communicatie

In de Elsevier-ranglijst van beste studies die vandaag verscheen staat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op de tiende plaats in de categorie ‘brede hogescholen’. Daarmee scoort de HvA het best van de grootstedelijke hogescholen in ons land. De Brabantse Avans Hogeschool voert de Elsevier-lijst van brede hogescholen dit jaar aan.

In de nieuwste Keuzegids HBO, die ook recent verscheen, is de lage positie van de HvA echter onveranderd ten opzichte van eerdere jaren. Volgens de Keuzegids worden vooral de opleidingen met grote studentenaantallen minder gewaardeerd. Daarentegen is de gids positief over studies van de faculteit Maatschappij en Recht en de lerarenopleidingen en wordt Sport, Management & Ondernemen een topper genoemd.

Rector Huib de Jong ziet in de goede positie op de Elsevier-ranglijst een bevestiging van de stijgende lijn bij de HvA: ‘Het geeft voldoening dat we het als grootstedelijke hogeschool goed doen en het betekent een compliment aan alle docenten en andere collega’s. Tegelijkertijd blijven de grote opleidingen een aandachtspunt zoals de Keuzegids laat zien.’

De vermelding in Elsevier past bij het beeld dat enkele maanden geleden naar voren kwam uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquete (NSE), de belangrijkste onafhankelijke graadmeter voor tevredenheid die massaal wordt ingevuld door studenten. Uit dat onderzoek blijkt dat 73 procent van de HvA-studenten tevreden of zeer tevreden is met hun studie. In hetzelfde jaar groeide het aantal studenten dat bij ons een opleiding begon en afrondde. ‘Dat zijn belangrijke, positieve ontwikkelingen’, aldus De Jong.